Use of Have: Negative Sentences of Action to Do

हॅव चा वापरः कृती करण्याची नकारात्मक वाक्ये

हॅव चा वापरः कृती करण्याची नकारात्मक वाक्ये

 • ‘Have’ is used to explain the action not to do in the present.
 • हॅव चा उपयोग सद्यस्थितीत न करण्याच्या क्रियेबद्दल स्पष्ट करण्यासाठी केला जातो.

वाक्यरचना

The formation of a negative sentence is as;

नकारात्मक वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject + don’t have to + base form of verb + remaining words.
 • कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही आणि 'ते' किंवा अन्य अनेकवचनी नाम) + चे नाही/वे लागत नाही  + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let's have a look-

चला एक नजर टाकूया-

 1. I don’t have to finish my homework today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला आज माझा गृहपाठ पूर्ण करायचा नाही/करावा लागत नाही.
 2. We don’t have to meet her before the evening.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आपल्याला तिला संध्याकाळ होण्यापूर्वीच भेटायचे नाही/भेटावे लागत नाही.
 3. You don’t have to put on weight with two Kg.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला दोन किलोग्रॅम वजन वाढवायचे नाही/वाढवावे लागत नाही.
 4. They don’t have to search the language websites on Google.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांना गुगल वर भाषेच्या वेबसाइट्स शोधायच्या नाहीत.
 5. I don’t have to reach the airport on time.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला विमानतळावर वेळेवर पोहोचायचे नाही.
 6. We don’t have to survive in such a difficult situation.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला जिवंत/ टिकून राहायचे नाही.
 7. You don’t have to show your progress card.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला तुमचे प्रगती पुस्तक दाखवावे लागत नाही/ दाखवायचे नाही.
 8. They don’t have to complete their work in two days.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांना दोन दिवसांत त्यांचे काम पूर्ण करायचे नाही.
 9. I don’t have to clean my house now.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला माझे घर आता स्वच्छ करायचे नाही.
 10. We don’t have to read all those books.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आपल्याला ती सर्व पुस्तके वाचायला हवीत/वाचायची नाहीत.
 11. You don’t have to tell the story of animals.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला प्राण्यांची कहाणी सांगावी लागत नाही/ सांगायची नाही.
 12. Doctors don’t have to visit the patients in the morning.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  डॉक्टरांना सकाळीच रुग्णांना भेट द्यावी लागत नाही/द्यायची नाही.
 13. I don’t have to go early to the office today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला आज ऑफिसला लवकर जायचे नाही.
 14. We don’t have to start at eight o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आम्हाला आठ वाजता सुरुवात करावी लागत नाही/करायची नाही.
 15. You don’t have to punch all those papers.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला ते सर्व कागद पंच करावे लागत नाहीत/करायचे नाहीत.
 16. They don’t have to check all the documents.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांना सर्व कागदपत्रे तपासावी लागत नाहीत/तपासायचे नाहीत.
 17. Players don’t have to play with dedication.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  खेळाडूंना समर्पणाने खेळायचे नाही/ खेळावे लागत नाही.
 18. They don’t have to do their job well.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांना त्यांचे काम चांगले करायचे नाही.
 19. I don’t have to achieve my goal.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला माझे ध्येय गाठायचे नाही.
 20. We don’t have to sell our house.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आम्हाला आमचे घर विकायचे नाही.
 21. You don’t have to give your best on that project.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला त्या प्रकल्पासाठी आपले सर्वोत्तम देणे आवश्यक नाही/ द्यायचे नाही.
 22. They don’t have to collect their clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांना त्यांचे कपडे गोळा करावे लागत नाहीत/ करायचे नाहीत.
 23. Workers don’t have to work for eight hours.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  कामगारांना ८ तास काम करावे लागत नाही./ करायचे नाही.
 24. Actors don’t have to perform well in films.
  कलाकारांना चित्रपटांमध्ये चांगले प्रदर्शन करावे लागत नाही/ करायचे नाही.
 25. Bullocks don’t have to work in the fields.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  बैलांना शेतात काम करावे लागत नाही/ करायचे नाही.
 26. Teachers don’t have to teach students.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत नाही./ शिकवायचे नाही
 27. Students don’t have to wear school uniforms.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  विद्यार्थ्यांना शाळेचा गणवेश परिधान करावा लागत नाही/ करायचा नाही.
 28. We don’t have to try our best in this exam.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आपल्याला परिक्षेत आपला सर्वोत्तम प्रयत्न करायचा नाही./ आपल्याला  पेपर चांगला सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा नाही.
 29. The workers don’t have to arrive at 8 am.  
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  कामगारांना सकाळी 8 वाजता पोहोचावे लागत नाही./ पोहोचायचे नाही.
 30. Others don’t have to speak their minds freely.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  इतरांना त्यांच्या मनातील बोलायचे नाही.

Back        Next