English Alphabet in Marathi | इंग्रजी वर्णमालेतिल 26 अक्षरे

Alphabet / वर्णमाला हा चिन्हांचा एक संच आहे जो आपण लिखित स्वरूपात भाषणाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरतो. त्या चिन्हांना अक्षरे म्हणतात. ...
Read more

Common questions asked in everyday life

दैनंदिन जीवनात विचारले जाणारे सामान्य प्रश्न What is your name? तुझं नाव काय आहे? My name is Sonal. माझे नाव ...
Read more

Revision: 2

उजळणी- 2 ‘शाल’ चा वापर      ‘शाल’ भविष्यातील योजनांविषयी सांगण्याकरता  ‘मी’ आणि ‘आम्ही’ सह वापरला जातो. वाक्याची रचना या ...
Read more

Revision-1

उजळणी- 1 या अभ्यासक्रमात आपण काय शिकलात याची ही एक उजळणी आहे. चला एक नजर टाकूया- आपण भूतकाळाच्या स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी ...
Read more

Are: Negative Answers about Continuous Action

(Are) 'आहेत' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'are' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे ...
Read more

Use of ‘Are’: Questions about Continuous Action

Are चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (are)'आहेत' चा वापर . या प्रकरणात ...
Read more

Use of ‘Are’: Negative Sentences About Continuous Action

'Are' चा उपयोग: सतत कृती बद्दल नकारात्मक वाक्य या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातिल 'are'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. आपण वर्तमानात निरंतर ...
Read more

Use of ‘Are’ to Tell About Continuous Action

सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (are) 'आहेत' चा वापर आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (are) 'आहेत' चा वापर ...
Read more

Is: Negative Answers about Continuous Action

(Is) 'आहे' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे या धड्यात आपण 'is' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे ...
Read more

Use of ‘Is’: Questions about Continuous Action

Is चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (is)'आहे' चा वापर . या प्रकरणात ...
Read more
12321 Next