English Alphabet in Marathi | इंग्रजी वर्णमालेतिल 26 अक्षरे

Home » Grammar » English Alphabet in Marathi | इंग्रजी वर्णमालेतिल 26 अक्षरे
Alphabet / वर्णमाला हा चिन्हांचा एक संच आहे जो आपण लिखित स्वरूपात भाषणाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरतो. त्या चिन्हांना अक्षरे म्हणतात. आधुनिक इंग्रजी वर्णमाला लॅटिन आहे. 

Letters of English Alphabet इंग्रजी वर्णमाला अक्षरे

इंग्रजी वर्णमालेत 26 अक्षरे आहेत. हि अक्षरे

 • मोठ्या (कॅपिटल) आणि
 • लहान

                   लिपीमध्ये लिहीली जाऊ शकतात.

Capital letters of English Alphabet

इंग्रजी वर्णमालेतिल मोठी अक्षरे

प्रथम, आपण कॅपिटल अक्षरे कशी लिहू शकतो ते पाहू.

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

मोठी अक्षरे

 1. A
 2.  B
  बी
 3. C
  सी
 4. D
  डी
 5. E
 6. F
  एफ
 7. G
  जी
 8. H
  एच
 9. I
  आय
 10. J
  जे
 11. K
  के
 12. L
   एल
 13. M
  एम
 14. N
  एन
 15. O
 16. P
  पी
 17. Q
  क्यू
 18. R
  आर
 19. S
  एस
 20. T
  टी
 21. U
  यू
 22. V
  व्ही
 23. W
  डब्ल्यु
 24. X
   एक्स
 25. Y
  वाय
 26. Z
  झेड

Small letters लहान अक्षरे 

    हे आपण छोट्या अक्षरातही लिहू शकतो.

पाहूया-

 • a   b   c   d   e   f   g

ए   बी   सी   डी  ई एफ  जी

 • h   i   j   k  l   m   n  o  p

एच आय जे  के एल एम  एन ओ  पी

 • q   r   s   t   u   v   w

क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यु

 •  x   y   z

एक्स वाय झेड

मोठी अक्षरे आणि त्यांच्याशी संबंधित लहान अक्षरे

आपल्याला माहित आहे की आपण इंग्रजी वर्णमालेचे प्रत्येक अक्षर कॅपिटलमध्ये तसेच लहान अक्षरात लिहू शकतो.

आपण खाली कॅपिटल आणि लहान अक्षरांमध्ये वर्णमाला पाहू शकता.

ही 26 कॅपिटल अक्षरे आणि त्यांच्याशी संबंधित लहान अक्षरे आहेत:

 1. A a
 2. B b
 3. C c
 4. D d
 5. E e
 6. F f
 7. G g
 8. H h
 9. I i
 10. J j
 11. K k
 12. L l
 13. M m
 14. N n
 15. O o
 16. P p
 17. Q q
 18. R r
 19. S s
 20. T t
 21. U u
 22. V v
 23. W w
 24. X x
 25. Y y
 26. Z z

                                                            NEXT