Use of ‘Is’: Questions about Continuous Action

Is चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न

वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (is)'आहे' चा वापर .

या प्रकरणात आपण सध्या सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात 'is' कसे वापरावे ते शिकू.

आपण मागील प्रकरणात पाहिले आहे की या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह 'is' वापरला जातो.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘is’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Is  + He/ she/ it/ singular noun + is+ ing form of main verb+ remaining words  + question mark (?)
 • आहे  + तो / ती / ते/अन्य एकवचनी नाम + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Is it going towards the jungle?
  ते जंगलाकडे जात आहे का?
 2. Is he coming in five minutes?
  तो पाच मिनिटांत येत आहे का?
 3. Is she studying at Mumbai University?
  ती मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे का?
 4. Is he teaching English Grammar?
  तो इंग्रजी व्याकरण शिकवत आहे का?
 5. Is it eating fruit?
  ते फळ खात आहे का?
 6. Is Shalaka brushing her teeth?
  शलाका तिचे दात घासत आहे का?
 7. Is Saurabh laughing at you?
  सौरभ तुला हसत आहे का?
 8. Is a cat crying on the terrace?
  मांजर छतावर रडत/ ओरडत आहे का?
 9. Is she frying snacks?
  ती खाद्यपदार्थ तळत आहे का?
 10. Is he singing a song?
  तो  गाणे गात आहे का?
 11. Is she telling the story of a ghost?
  ती भूताची कथा सांगत आहे का?
 12. Is he watching a cartoon movie?
  तो हास्य चित्रपट पहात आहे का?
 13. Is she writing a drama?
  ती नाटक लिहित आहे का?
 14. Is he feeling well now?
  त्याला आता बरे वाटत आहे का?
 15. Is Sarika reading a novel?
  सारिका कादंबरी वाचत आहे का?
 16. Is she closing the door?
  ती दार बंद करीत आहे का?
 17. Is a dog catching a ball?
  कुत्रा चेंडू पकडत आहे का?
 18. Is Swati playing cricket on the ground?
  स्वाती मैदानावर क्रिकेट खेळत आहे का?
 19. Is she glorifying it?
  ति त्याची स्तुती करीत आहे का?
 20. Is a monkey drinking water?
  माकड पाणी पित आहे का?
 21. Is the maid cleaning the house?
  मोलकरीण घर स्वच्छ करत आहे का?
 22. Is a horse pulling a chariot?
  घोडा रथ ओढत आहे का?
 23. Is a parrot talking with us?
  पोपट आमच्याशी बोलत आहे का?
 24. Is she opening the window?
  ती खिडकी उघडत आहे का?
 25. Is he booking a ticket?
  तो तिकिट आरक्षित करत आहे का?
 26. Is Rewati standing in front of me?
  रेवती माझ्या समोर उभी आहे का?
 27. Is Soham sitting in a chair?
  सोहम खुर्चीवर बसत आहे का?
 28. Is Parth enjoying a match?
  पार्थ सामन्याचा आनंद घेत आहे का?
 29. Is Rashi cooking for her son?
  राशी आपल्या मुलासाठी स्वयंपाक करीत आहे का?
 30. Is she wandering out of her house?
  ती तिच्या घराबाहेर (हिंडत) भटकत आहे का?

   Back          Next