Is: Affirmative Answers about Continuous Action

आहे: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल  सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी 'is' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes,  + He/ she/ it/ singular noun + is + present participle of the main verb + remaining words
 • होय , + तो / ती / ते / एकवचनी नाम+ आहे + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप + उर्वरित शब्द.

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + subject + is.
 • होय + कर्ता+ आहे
 • Yes, he is.
   (होय, तो आहे.)
 • Yes, she is.
   (होय, ती आहे.)
 • Yes, it is.
   (होय, ते आहे.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, it is going towards the jungle.
  होय, ते जंगलाकडे जात आहे. (Yes, it is.)
 2. Yes, he is coming in five minutes.
  होय, तो पाच मिनिटांत येत आहे. (Yes, he is.)
 3. Yes, she is studying at Mumbai University.
  होय, ती मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे. (Yes, she is.)
 4. Yes, he is teaching English Grammar.
  होय, तो इंग्रजी व्याकरण शिकवत आहे. (Yes, he is.)
 5. Yes, it is eating fruit.
  होय, ते फळ खात आहे. (Yes, it is.)
 6. Yes, Shalaka is brushing her teeth.
  होय, शलाका तिचे दात घासत आहे. (Yes, she is.)
 7. Yes, Saurabh is laughing at you.
  होय, सौरभ तुला हसत आहे. (Yes, he is.)
 8. Yes, a cat is crying on the terrace.
  होय, मांजर छतावर रडत/ ओरडत आहे. (Yes, it is.)
 9. Yes, she is frying snacks.
  होय, ती खाद्यपदार्थ तळत आहे. (Yes, she is.)
 10. Yes, he is singing a song.
  होय, तो गाणे गात आहे. (Yes, he is.)
 11. Yes, she is telling the story of a ghost.
  होय, ती भूताची कथा सांगत आहे. (Yes, she is.)
 12. Yes, he is watching a cartoon movie.
  होय, तो एक हास्य चित्रपट पहात आहे. (Yes, he is.)
 13. Yes, she is writing a drama.
  होय, ती नाटक लिहित आहे. (Yes, she is.)
 14. Yes, he is feeling well now.
  होय, त्याला आता बरे वाटत आहे. (Yes, he is.)
 15. Yes, Sarika is reading a novel.
  होय, सारिका कादंबरी वाचत आहे. (Yes, she is.)
 16. Yes, she is closing the door.
  होय, ती दार बंद करीत आहे. (Yes, she is.)
 17. Yes, a dog is catching a ball.
  होय, कुत्रा एक चेंडू पकडत आहे. (Yes, it is.)
 18. Yes, Swati is playing cricket on the ground.
  होय, स्वाती मैदानावर क्रिकेट खेळत आहे. (Yes, she is.)
 19. Yes, she is glorifying it.
  होय, ति त्याची स्तुती करीत आहे. (Yes, she is.)
 20. Yes, a monkey is drinking water.
  होय, माकड पाणी पित आहे. (Yes, it is.)
 21. Yes, the maid is cleaning the house.
  होय, मोलकरीण घर स्वच्छ करत आहे. (Yes, she is.)
 22. Yes, a horse is pulling a chariot.
  होय, कुत्रा ते ओढत आहे. (Yes, it is.)
 23. Yes, a parrot is talking with us.
  होय, एक पोपट आमच्याशी बोलत आहे. (Yes, it is.)
 24. Yes, she is opening the window.
  होय, ती खिडकी उघडत आहे. (Yes, she is.)
 25. Yes, he is booking a ticket.
  होय, तो तिकिट आरक्षित करत आहे. (Yes, he is.)
 26. Yes, Rewati is standing in front of me.
  होय, रेवती माझ्या समोर उभी आहे.  (Yes, she is.)
 27. Yes, Soham is sitting in a chair.
  होय, सोहम खुर्चीवर बसत आहे. (Yes, he is.)
 28. Yes, Parth is enjoying a match.
  होय, पार्थ एका सामन्याचा आनंद घेत आहे. (Yes, he is.)
 29. Yes, Rashi is cooking for her son.
  होय, राशी आपल्या मुलासाठी स्वयंपाक करीत आहे. (Yes, she is.)
 30. Yes, she is wandering out of her house.
  होय, ती तिच्या घराबाहेर (हिंडत) भटकत आहे. (Yes, she is.)

   Back          Next