Is: Affirmative Answers about Profession

आहे(is): व्यवसायाबद्दल सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण व्यवसायाबद्दल सकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (he/she/it/ any singular noun) + is + remaining words.
 • होय, + कर्ता (तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + आहे + उर्वरित शब्द.

or किंवा

 • Yes + subject (he/she/it/singular noun) + is
 • होय + कर्ता (तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + (इज)आहे

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + subject + is.
 • होय + कर्ता+ आहे
 • Yes, he is.
   
  (होय, तो आहे.)
 • Yes, she is.
   
  (होय, ती आहे.)
 • Yes, it is.
   
  (होय, ते आहे.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, she is a doctor.
  होय, ती डॉक्टर आहे.    (Yes, she is.)
 2. Yes, my mother is a professor.
  होय, माझी आई प्राध्यापक आहे. (Yes, she is.)
 3. Yes, he is a potter.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  होय, तो एक कुंभार आहे.(Yes, he is.)
 4. Yes, my sister is an engineer.
  होय, माझी बहीण अभियंता आहे.   (Yes, she is.)
 5. Yes, she is a cook.
  होय, ती एक स्वयंपाकीण आहे. (Yes, she is.)
 6. Yes, he is a hawker.
  होय, तो एक फेरीवाला आहे.(Yes, he is.)
 7. Yes, her sister is a designer.
  होय, तिची बहीण एक डिझायनर/योजक आहे.(Yes, she is.)
 8. Yes, his father is a collector.
  होय, त्याचे वडील जिल्हाधिकारी आहेत.(Yes, he is.)
 9. Yes, her brother is a watchman.
  होय, तिचा भाऊ एक पहारेकरी आहे.(Yes, he is.)
 10. Yes, she is an advocate.
  होय, ती वकील आहे. (Yes, she is.)
 11. Yes, he is a manager.
  होय, तो एक व्यवस्थापक आहे.(Yes, he is.)
 12. Yes, he is a reporter.
  होय, तो एक पत्रकार आहे.(Yes, he is.)
 13. Yes, he is a blacksmith.
  होय, तो एक लोहार आहे.(Yes, he is.)
 14. Yes, his uncle is a photographer.
  होय, त्याचे काका छायाचित्रकार आहेत.(Yes, he is.)
 15. Yes, Sachin is a player.
  होय, सचिन एक खेळाडू आहे. (Yes, he is.)
 16. Yes, she is a motorwoman.
  होय, ती आगगाडी चालक आहे.(Yes, she is.)
 17. Yes, Lara is a clerk.
  होय, लारा एक लिपिक आहे. (Yes, she is.)
 18. Yes, Tarak is a poet.
  होय, तारक एक कवी आहे. (Yes, he is.)
 19. Yes, she is a nurse.
  होय, ती एक परिचारिका आहे.(Yes, she is.)
 20. Yes, Sahil is a driver.
  होय, साहिल वाहनचालक आहे. (Yes, he is.)
 21. Yes, he is a shopkeeper.
  होय, तो एक दुकानदार आहे.(Yes, he is.)
 22. Yes, she is a writer.
  होय, ती एक लेखक आहे. (Yes, she is.)
 23. Yes, Sameer is an architect.
  होय, समीर एक वास्तुविद्याविशारद आहे.(Yes, he is.)
 24. Yes, he is an officer.
  होय, तो एक अधिकारी आहे.(Yes, he is.)
 25. Yes, my brother is a pilot.
  होय, माझा भाऊ एक वैमानिक आहे. (Yes, he is.)
 26. Yes, she is a Minister.
  होय, ती एक मंत्री आहे.(Yes, she is.)
 27. Yes, she is an MLA.
  होय, ती आमदार आहे.(Yes, she is.)
 28. Yes, Smita is a teacher.
  होय, स्मिता शिक्षक आहे.(Yes, she is.)
 29. Yes, she is a book publisher.
  होय, ती एक पुस्तक प्रकाशक आहे.(Yes, she is.)
 30. Yes, he is a bookseller.
  होय, तो एक पुस्तक विक्रेता आहे. (Yes, he is.)

BACK              NEXT