Am: Affirmative Answers about Profession

अ‍ॅम: व्यवसायाबद्दल सकारात्मक उत्तरे

प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपण 'am' वापरू शकतो. आता प्रश्नांची उत्तरे कशी द्यायची ते आपण पाहू.

आपण सकारात्मक आणि नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ शकतो.

आपण संपूर्ण वाक्यात तसेच थोडक्यात उत्तर देऊ.

प्रथम आपण सकारात्मक वाक्यात उत्तरे देऊ.

आपण सकारात्मक वाक्य असे तयार केले पाहिजे-

 • Yes + I + am + remaining words
 • होय, + कर्ता ( मी) + आहे (am) + उर्वरित शब्द

or किंवा

 • Yes + I + am
 • होय +  कर्ता ( मी)  + आहे

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, I am. 
  होय, मी आहे.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

बघूया-

 1. Yes, I am a doctor. 
  होय, मी डॉक्टर आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 2. Yes, I am a professor.
  होय, मी प्राध्यापक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 3. Yes, I am a potter. 
  होय, मी कुंभार आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 4. Yes, I am an engineer.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  होय, मी एक अभियंता आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 5. Yes, I am a cook. 
  होय, मी स्वयंपाकीण आहे.  (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 6. Yes, I am a hawker. 
  होय, मी एक फेरीवाला आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 7. Yes, I am a collector. 
  होय, मी एक जिल्हाधिकारी आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 8. Yes, I am a watchman. 
  होय, मी एक पहारेकरी आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 9. Yes, I am an advocate. 
  होय, मी एक वकील आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 10. Yes, I am a manager. 
  होय, मी व्यवस्थापक आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 11. Yes, I am a reporter. 
  होय, मी पत्रकार आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 12. Yes, I am a photographer. 
  होय, मी छायाचित्रकार आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 13. Yes, I am a player. 
  होय, मी एक खेळाडू आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 14. Yes, I am a clerk. 
  होय, मी लिपिक आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 15. Yes, I am a poet. 
  होय, मी एक कवी आहे.  (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 16. Yes, I am a driver. 
  होय, मी एक वाहनचालक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 17. Yes, I am a teacher. 
  मी एक शिक्षक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 18. Yes, I am a shopkeeper. 
  होय, मी दुकानदार आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 19. Yes, I am a writer. 
   होय, मी एक लेखक आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 20. Yes, I am an officer. 
  होय, मी एक अधिकारी आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 21. Yes, I am a minister. 
  होय, मी एक मंत्री आहे.  (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 22. Yes, I am an M.L.A. 
  होय, मी एक आमदार आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 23. Yes, I am a mason. 
  होय, मी एक गवंडी आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 24. Yes, I am a contractor. 
   होय, मी एक ठेकेदार आहे.  (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 25. Yes, I am an actor. 
   होय, मी एक अभिनेता आहे.(थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 26. Yes, I am a salesman. 
  होय, मी एक विक्रेता आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 27. Yes, I am an editor. 
  होय, मी संपादक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 28. Yes, I am an auditor. 
  होय, मी एक लेखापरीक्षक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 29. Yes, I am a bank manager. 
   होय, मी बँक व्यवस्थापक आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)
 30. Yes, I am a film producer. 
  होय, मी एक चित्रपट निर्माता आहे. (थोडक्यात -Yes, I am. होय, मी आहे.)

BACK                                         NEXT