Am: Negative Answers about Profession

अ‍ॅम: व्यवसायाबद्दल नकारात्मक उत्तरे 

आता आपण नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ.

आपण असे वाक्य तयार केले पाहिजे-

 • No, + I + am not + remaining words
 • नाही, (No) + कर्ता (मी) + नाही (am not) + उर्वरित शब्द   

or किंवा

 • No, + I + am not
 • नाही + मी नाही

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, I am not. 
   
  नाही, मी नाही.

or किंवा

 • I ain't. 
   
  मी नाही.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

बघूया-

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. No, I am not a doctor. 
  नाही, मी डॉक्टर नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 2. No, I am not a professor. 
  नाही, मी प्राध्यापक नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 3. No, I am not a potter. 
  नाही, मी कुंभार नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 4. No, I am not an engineer. 
  नाही, मी अभियंता नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 5. No, I am not a cook. 
  नाही, मी स्वयंपाकीण नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 6. No, I am not a hawker. 
  नाही, मी एक फेरीवाला नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 7. No, I am not a collector. 
  नाही, मी जिल्हाधिकारी नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 8. No, I am not a watchman. 
   नाही, मी पहारेकरी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 9. I am not an advocate
  नाही, मी वकील नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 10. No, I am not a manager. 
  नाही, मी व्यवस्थापक नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 11. No, I am not a reporter
  नाही, मी पत्रकार नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 12. No, I am not a photographer. 
  नाही, मी छायाचित्रकार नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 13. No, I am not a player. 
  नाही, मी एक खेळाडू नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 14. No, I am not a clerk. 
  नाही, मी लिपिक नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 15. No, I am not a poet. 
  नाही, मी कवी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 16. No, I am not a driver. 
  नाही, मी वाहनचालक नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 17. No, I am not a teacher. 
  नाही, मी शिक्षक नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 18. No, I am not a shopkeeper. 
  नाही, मी दुकानदार नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 19. No, I am not a writer. 
  नाही, मी लेखक नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 20. No, I am not an officer. 
  नाही, मी एक अधिकारी नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 21. No, I am not a minister. 
  नाही, मी मंत्री नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 22. No, I am not an M.L.A
  नाही, मी आमदार नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 23. No, I am not a mason. 
  नाही, मी गवंडी नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 24. No, I am not a contractor. 
  नाही, मी एक ठेकेदार नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 25. No, I am not an actor. 
  नाही, मी अभिनेता नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 26. No, I am not a salesman. 
  नाही, मी एक विक्रेता नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 27. No, I am not an editor. 
  नाही, मी संपादक नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 28. No, I am not an auditor.
   नाही, मी लेखापरीक्षक नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 29. No, I am not a bank manager.
   नाही, मी बँक व्यवस्थापक नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 30. No, I am not a film producer. 
  नाही, मी एक चित्रपट निर्माता नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)

BACK                                        NEXT