Use of Is in Negative Sentences about Present State of Being

सध्याच्या स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यांत is (आहे) चा वापर

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject + is + not +remaining words.
 • कर्ता (तो / ती / ते/एकवचनी तृतीय व्यक्ती ) + आहे (is) + नाही (not) + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. She is not a girl. 
   
  ती मुलगी नाही.
 2. He is not a boy. 
   
  तो मुलगा नाही.
 3. Sarika is not happy. 
   
  सारिका आनंदी नाही.
 4. Balu is not so tired. 
  बालू खूप थकले नाहीत.
 5. She is not bored. 
   
  ती कंटाळलेली नाही.
 6. He is not a peaceful person.
   
  ती एक शांत व्यक्ती नाही.
 7. Sameer is not present. 
   
  समीर उपस्थित नाही.
 8. She is not so happy.
  ती खूप आनंदी नाही.
 9. He is not sorry. 
   
  त्याला खेद नाही.
 10. My brother is not surprised. 
   
  माझा भाऊ आश्चर्यचकित झाला नाही.
 11. Her sister is not sad.
   तिची बहीण दुःखी नाही.
 12. She is not thirsty. 
   
  ती तहानलेली नाही.
 13. He is not frightened. 
   
  तो घाबरलेला नाही.
 14. She is not eighteen years old. 
   
  ती अठरा वर्षांची नाही.
 15. Nayana is not seventeen. 
   
  नैना सतरा वर्षांची नाही.
 16. He is not an older person. 
  तो एक वृद्ध व्यक्ती नाही.
 17. The teacher is not angry. 
  शिक्षक रागावलेले नाहीत.
 18. He is not mischievous. 
   
  तो खोडकर नाही.
 19. His father is not a tragic person. 
   
  त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती नाही.
 20. Her mother is not superstitious.
   
  तिची आई अंधश्रद्धाळू नाही.
 21. She is not innocent. 
   
  ती निर्दोष नाही.
 22. Saumya is not helpful. 
   
  सौम्या मदतशील नाही.
 23. He is not active. 
   
  तो सक्रिय नाही.
 24. She is not helpful. 
  ती फार मदतशील नाही.
 25. Anand is not talented. 
   
  आनंद प्रतिभावान नाही.
 26. He is not handsome. 
   
  तो देखणा नाही.
 27. She is not adamant.
   
  ती हट्टी नाही.
 28. The motorman is not very cautious.
  आगगाडीचा चालक अतिशय सावध नाही.
 29. He is not a comic person. 
   
  तो एक विनोदी व्यक्ती नाही.
 30. Sameer is not a loyal person. 
   
  समीर एक निष्ठावंत व्यक्ती नाही.

BACK                                       NEXT