Use of ‘is’

'आहे' (इज) चा वापर

'आहे' (इज) 'असणे' (to be) चा एक प्रकार आहे.

आपण 'आहे' (is) साध्या वाक्यांत तो, ती, ते किंवा तृतीय व्यक्तीच्या एकवचनी कर्त्यासह वापरू शकतो.

चला 'इज' कसा वापरायचा ते पाहू.

आपण is इज (आहे) चा वापर -

 •  स्थिती
 • व्यवसाय
 • शारीरिक परिस्थिती
 • सतत ची क्रिया

सांगण्यासाठी करू शकतो.

वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (he/ she/ it) + is + remaining words
 • कर्ता (तो / ती / ते) + आहे (इज) + उर्वरित शब्द
सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगणे

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. She is a girl.
   
  ती एक मुलगी आहे.
 2. He is a boy. 
   
  तो मुलगा आहे.
 3. Sarika is happy. 
   
  सारिका आनंदी आहे.
 4. Balu is so tired. 
  बालू खूप थकले आहेत.
 5. She is bored. 
   
  ती कंटाळलेली आहे.
 6. He is a peaceful person. 
   
  तो एक शांत व्यक्ती आहे.
 7. Sameer is present. 
   
  समीर उपस्थित आहे.
 8. She is so happy.
  ती खूप आनंदी आहे.
 9. He is extremely sorry.
   
  त्याला अत्यंत खेद आहे.
 10. My brother is surprised.
   
  माझा भाऊ आश्चर्यचकित झाला आहे.
 11. Her sister is sad.
   
  तिची बहीण दुःखी आहे.
 12. She is thirsty.
   
  ती तहानलेली आहे.
 13. He is frightened.
   
  तो घाबरलेला आहे.
 14. She is eighteen years old.
   
  ती अठरा वर्षांची आहे.
 15. Nayana is seventeen.
  नयना सतरा वर्षांची आहे.
 16. He is an older person.
  ती एक वृद्ध व्यक्ती आहे.
 17. The teacher is angry.
  शिक्षक रागावलेले आहेत.
 18. He is mischievous.
   
  तो खोडकर आहे.
 19. His father is a tragic person.
   
  त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती आहेत.
 20. Her mother is superstitious.
   
  तिची आई अंधश्रद्धाळू आहे.
 21. She is innocent.
   
  ती निर्दोष आहे.
 22. Saumya is helpful.
   
  सौम्या मदतशील आहे.
 23. He is active.
   
  तो सक्रिय आहे.
 24. She is helpful.
  ती खूप मदतशील आहे.
 25. Anand is talented.
   
  आनंद प्रतिभावान आहे.
 26. He is handsome.
   
  तो देखणा आहे
 27. She is adamant.
   
  ती हट्टी आहे.
 28. The motorman is very cautious.
  आगगाडीचा चालक अतिशय सावध आहे.
 29. He is a comic person.
   
  तो एक विनोदी व्यक्ती आहे.
 30. Sameer is a loyal person.
   
  समीर एक निष्ठावंत व्यक्ती आहे.

BACK                                     NEXT