Months of a Year

एका वर्षाचे महिने

एका वर्षात बारा महिने असतात.

ते खालीलप्रमाणे आहेत.

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1. January
     
  जानेवारी
 2. February   
   
  फेब्रुवारी
 3. March   
   
  मार्च
 4. April   
   
  एप्रिल
 5. May 
   मे
 6. June   
   
   जुन
 7. July 
   
  जुलै
 8. August   
   
  ऑगस्ट
 9. September 
   सप्टेंबर
 10. October 
   ऑक्टोबर
 11. November 
   नोव्हेंबर
 12. December   
     डिसेंबर

         BACK                                                              NEXT