How to Pronounce ‘a’?

 'ए'चे उच्चारण कसे करावे?

बरोबर उच्चारण खूप आवश्यक आहे कारण चुकीच्या उच्चारणामुळे बोलण्या दरम्यान गैरसमज निर्माण होऊ शकतो.

आता आपण स्वरांचे उच्चारण कसे करावे हे पाहू. काळजीपूर्वक ऐका.(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

उच्चारणाचे काही नियम आहेत.

एक नजर-

  • 'ए' साठी नियम

1 ‘A’ 

'ए' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. As       
  जसे
 2. An     
  एक
 3. At      
  येथे,कडे
 4. Cat     
  मांजर
 5. Mat   
  च़टई
 6. Bat   
  फळी
 7. Rat   
  उंदीर
 8. Man   
  माणूस
 9. Ban    
  बंदी

2A’  

 'ए' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. Are       
   
  आहेत
 2. Far       
   
  दूर
 3. Car       
   
  गाडी
 4. Star       
   
  तारा
 5. Dark     
   
  गडद
 6. Bark     
   
  झाडाची साल

3'A’

 'ए' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. All           
   
  सर्व
 2. Ball         
   
  बॉल
 3. Call         
   
  बोलावणे
 4. Mall         
   
  मॉल
 5. Wall         
   
  भिंत
 6. Small       
   
  लहान

4 ‘A’

'ए' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. Care       
   
  काळजी
 2. Dare       
   
  धाडस
 3. Fare       
   
  भाडे
 4. Ware     
   
  विकायचा माल
 5. Share     
   
  हिस्सा
 6. Spare     
  सुटे
 7. There     
   
  तेथे

5 y’ or ‘I’ 

 जर '' नंतर 'वाय'किंवा' 'आय ’ असेल ' तर, '' चा उच्चार असा केला जात

जसे कि

 1. Day         
    
  दिवस
 2. Pay         
  पगार
 3. Stay       
   
  राहणे
 4. Brain       
   
  मेंदू
 5. Drain       
   
  निचरा
 6. Main       
   
  मुख्य

       BACK                            NEXT