Is: Negative Answers about Continuous Action

(Is) 'आहे' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'is' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत. नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + He/ she/ it/ singular noun (subject) + is not + present participle of the main verb + remaining words
 • नाही, + तो / ती / ते /एकवचनी नाम (कर्ता)+ नाही + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप + उर्वरित शब्द.

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + subject+ isn’t.
 • नाही, + कर्ता + नाही.
 • No, he isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तो नाही.
 • No, she isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ती नाही.
 • No, it isn’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ते / त्या नाहीत.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, it is not going towards the jungle.
  नाही, ते जंगलाकडे जात नाही. (No, it isn’t)
 2. No, he is not coming in five minutes.
  नाही, तो पाच मिनिटांत येत नाही. (No, he isn’t)
 3. No, she is not studying at Mumbai University.
  नाही, ती मुंबई विद्यापीठात शिकत नाही. (No, she isn’t)
 4. No, he is not teaching English Grammar.
  नाही, तो इंग्रजी व्याकरण शिकवत नाही. (No, he isn’t)
 5. No, it is not eating fruit.
  नाही, ते फळ खात नाही. (No, it isn’t)
 6. No, Shalaka is not brushing her teeth.
  नाही, शलाका तिचे दात घासत नाही. (No, she isn’t)
 7. No, Saurabh is not laughing at you.
  नाही, सौरभ तुला हसत नाही. (No, he isn’t)
 8. No, a cat is not crying on the terrace.
  नाही, मांजर छतावर रडत/ ओरडत नाही. (No, it isn’t)
 9. No, she is not frying snacks.
  नाही, ती खाद्यपदार्थ तळत नाही. (No, she isn’t)
 10. No, he is not singing a song.
  नाही, तो गाणे गात नाही. (No, he isn’t)
 11. No, she is not telling the story of a ghost.
  नाही, ती भूताची कथा सांगत नाही. (No, she isn’t)
 12. No, he is not watching a cartoon movie.
  नाही, तो एक हास्य चित्रपट पहात नाही. (No, he isn’t)
 13. No, she is not writing a drama.
  नाही, ती नाटक लिहित नाही. (No, she isn’t)
 14. No, he is not feeling well now.
  नाही, त्याला आता बरे वाटत नाही. (No, he isn’t)
 15. No, Sarika is not reading a novel.
  नाही, सारिका कादंबरी वाचत नाही. (No, she isn’t)
 16. No, she is not closing the door.
  नाही, ती दार बंद करीत नाही. (No, she isn’t)
 17. No, a dog is not catching a ball.
  नाही, कुत्रा चेंडू पकडत नाही. (No, it isn’t)
 18. No, Swati is not playing cricket on the ground.
  नाही, स्वाती मैदानावर क्रिकेट खेळत नाही. (No, she isn’t)
 19. No, she is not glorifying it.
  नाही, ति त्याची स्तुती करीत नाही. (No, she isn’t)
 20. No, a monkey is not drinking water.
  नाही, माकड पाणी पित नाही. (No, it isn’t)
 21. No, the maid is not cleaning the house.
  नाही, मोलकरीण घर स्वच्छ करत नाही. (No, she isn’t)
 22. No, a horse is not pulling a chariot.
  नाही, घोडा रथ ओढत नाही. (No, it isn’t)
 23. No, a parrot is not talking with us.
  नाही, पोपट आमच्याशी बोलत नाही. (No, it isn’t)
 24. No, she is not opening the window.
  नाही, ती खिडकी उघडत नाही. (No, she isn’t)
 25. No, he is not booking a ticket.
  नाही, तो तिकिट आरक्षित करत नाही. (No, he isn’t)
 26. No, Rewati is not standing in front of me.
  नाही, रेवती माझ्या समोर उभी नाही. (No, she isn’t)
 27. No, Soham is not sitting in a chair.
  नाही, सोहम खुर्चीवर बसत नाही. (No, he isn’t)
 28. No, Parth is not enjoying a match.
  नाही, पार्थ एका सामन्याचा आनंद घेत नाही. (No, he isn’t)
 29. No, Rashi is not cooking for her son.
  नाही, राशी आपल्या मुलासाठी स्वयंपाक करीत नाही. (No, she isn’t)
 30. No, she is not wandering out of her house.
  नाही, ती तिच्या घराबाहेर (हिंडत) भटकत नाही. (No, she isn’t)

   Back          Next