Use of ‘Is’: Negative Sentence About Continuous Action

Is चा उपयोग: सतत कृती बद्दल नकारात्मक वाक्य

या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातिल 'is'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ.

आपण वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्यात (is) आहे चा वापर करतो.

आता आपण सतत कृतीबद्दल सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्यात 'is' कसे वापरावे ते शिकू.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘is’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

आपण क्रियापदाच्या कृदंत रूपाचा (-ing) वापर केला पाहिजे.

वाक्याची रचना

या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह  is not ‘नाही’ वापरला जातो.

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • He/ she/ it/ singular noun + is not + '-ing' form of main verb.
 • तो / ती / ते /अन्य एकवचनी नाम+ नाही + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. It is not going towards the jungle.
  ते जंगलाकडे जात नाही.
 2. He is not coming in five minutes.
  तो पाच मिनिटांत येत नाही.
 3. She is not studying at Mumbai University.
  ती मुंबई विद्यापीठात शिकत नाही.
 4. He is not teaching English Grammar.
  तो इंग्रजी व्याकरण शिकवत नाही.
 5. It is not eating fruit.
  ते फळ खात नाही.
 6. Shalaka is not brushing her teeth.
  शलाका तिचे दात घासत नाही.
 7. Saurabh is not laughing at you.
  सौरभ तुला हसत नाही.
 8. A cat is not crying on the terrace.
  मांजर छतावर रडत/ ओरडत नाही.
 9. She is not frying snacks.
  ती खाद्यपदार्थ तळत नाही.
 10. He is not singing a song.
  तो गाणे गात नाही.
 11. She is not telling the story of a ghost.
  ती भूताची कथा सांगत नाही.
 12. He is not watching a cartoon movie.
  तो एक हास्य चित्रपट पहात नाही.
 13. She is not writing a drama.
  ती नाटक लिहित नाही.
 14. He is not feeling well now.
  त्याला आता बरे वाटत नाही.
 15. Sarika is not reading a novel.
  सारिका कादंबरी वाचत नाही.
 16. She is not closing the door.
  ती दार बंद करीत नाही.
 17. A dog is not catching a ball.
  कुत्रा चेंडू पकडत नाही.
 18. Swati is not playing cricket on the ground.
  स्वाती मैदानावर क्रिकेट खेळत नाही.
 19. She is not glorifying it.
  ति त्याची स्तुती करीत नाही.
 20. A monkey is not drinking water.
  माकड पाणी पित नाही.
 21. The maid is not cleaning the house.
  मोलकरीण घर स्वच्छ करत नाही.
 22. A horse is not pulling a chariot.
  घोडा रथओढत नाही.
 23. A parrot is not talking with us.
   पोपट आमच्याशी बोलत नाही.
 24. She is not opening the window.
  ती खिडकी उघडत नाही.
 25. He is not booking a ticket.
  तो तिकिट आरक्षित करत नाही.
 26. Rewati is not standing in front of me.
  रेवती माझ्या समोर उभी नाही.
 27. Soham is not sitting in a chair.
  सोहम खुर्चीवर बसत नाही.
 28. Parth is not enjoying a match.
  पार्थ एका सामन्याचा आनंद घेत नाही.
 29. Rashi is not cooking for her son.
  राशी आपल्या मुलासाठी स्वयंपाक करीत नाही.
 30. She is not wandering out of her house.
  ती तिच्या घराबाहेर (हिंडत) भटकत नाही.

   Back          Next