Vowels and Consonants | स्वर आणि व्यंजन कसे ओळखावे

इंग्रजी भाषेत लाखो शब्द आहेत. प्रत्येक शब्द हा वर्णमालेतील अक्षरांनी बनलेला असतो. वर्णमालेत 26 अक्षरे आहेत. प्रत्येक अक्षराचा स्वतःचा आवाज ...
Read more

Letters in English Alphabet | इंग्रजी वर्णमाला कशी शिकावी

आपल्याला भाषा शिकण्यासाठी अक्षरे माहीत असणे आवश्यक आहे. भाषा शिकण्याची पहिली पायरी म्हणजे- वर्णमालेतील अक्षरे समजून घेणे. वर्णमालेतील अक्षरे ओळखण्यासाठी ...
Read more

Order

First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Tenth Eleventh Twelfth  Thirteenth Fourteenth Fifteenth Sixteenth  Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth ...
Read more

Polite Phrases

सभ्य/विनयशील वाक्ये Allow me to go.   मला जाण्यासाठी परवानगी द्या. So sorry. क्षमस्व/क्षमा करा. Sorry to disturb you.   अडथळा केल्या ...
Read more

Use of ‘Am’|’अ‍ॅम’ चा उपयोग

'अ‍ॅम' 'असणे' चा एक प्रकार आहे. आपण 'अ‍ॅम' फक्त 'मी' (I) बरोबर  वापरू शकतो. चला 'अ‍ॅम' कसे वापरावे ते पाहूया. ...
Read more