Letters in English Alphabet | इंग्रजी वर्णमाला कशी शिकावी

आपल्याला भाषा शिकण्यासाठी अक्षरे माहीत असणे आवश्यक आहे. भाषा शिकण्याची पहिली पायरी म्हणजे- वर्णमालेतील अक्षरे समजून घेणे.

वर्णमालेतील अक्षरे ओळखण्यासाठी आपण जिवंत किंवा मृत वस्तूंची मदत घेतो.

जिवंत किंवा मृत वस्तूंच्या मदतीने अक्षर ओळखा.

वर्णमालेतील अक्षरे जाणून घ्या

येथे शिकण्यासाठी वस्तूसंबंधी वर्णमालेतील 26 अक्षरे दिलेली आहेत.

चला एक नजर टाकूया-

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 • A  for apple   

ए फाॅर अ‍ॅपल  (अ‍ॅपल साठी ए )

 •      B  for boy 

          बी फाॅर बाॅय (बाॅय साठी बी )

 •          C  for cat 

             सी फाॅर कॅट   ( कॅट साठी सी )

 •               D  for dog 

               डी फाॅर डाॅग   ( डाॅग साठी डी )

 •                    E  for elephant 

                     ई फाॅर एलिफंट  ( एलिफंटसाठी  ई)

 •                        F  for fox 

                        एफ फाॅर फाॅक्स  (  फाॅक्ससाठी एफ )

 •                            G  for goat 

                            जी फाॅर गोट  (गोटसाठी जी )

 •                        H  for horse 

                       एच फाॅर हाॅर्स  ( हाॅर्स साठी एच )

 •                         I  for ink 

                        आय फाॅर ईंक  (ईंकसाठी  आय)

 •              J  for jackal 

             जे फाॅर जॅकल  (जॅकलसाठी  जे )

 •       K   for King  

      के फाॅर कींग (कींगसाठी के )

 • L  for lamp 

एल फाॅर लॅंप  (लॅंपसाठी  एल)

 •     M  for monkey 

    एम फाॅर मंकी  (मंकीसाठी एम )

 •           N  for neck 

          एन फाॅर नेक (नेकसाठी एन )

 •                O  for orange

               ओ फाॅर ऑरेंज (ऑरेंजसाठी ओ )

 •                     P  for parrot

                    पी फाॅर पॅरट  (पॅरट साठी पी )

 •                Q  for queen 

               क्यू फाॅर क्वीन  ( क्वीनसाठी क्यू )

 •            R  for radish 

           आर फाॅर रॅडीश  (रॅडीश साठी आर )

 •       S  for south 

      एस फाॅर साऊथ  (साऊथ साठी  एस )

 • T  for transport 

टी फाॅर ट्रांन्सर्पोट  ( ट्रांन्सर्पोट साठी  टी)

 •     U  for umbrella 

    यू फाॅर अंब्रेला  (अंब्रेला साठी  यू)

 •          V  for vase 

         व्ही फाॅर व्हास  ( व्हाससाठी व्ही )

 •               W  for watch 

              डब्ल्यु फाॅर वाॅच  (वाॅच साठी डब्ल्यु )

 •           X  for Xmas tree 

          एक्स फाॅर ख्रीसमस  ( ख्रीसमससाठी एक्स )

 •      Y  for yak 

     वाय फाॅर याक  ( याक साठी  वाय)

 • Z  for zebra
   

झेड फाॅर झेब्रा       ( झेब्रा साठी  झेड)

              BACK                                          NEXT