Use of Did to Form a Negative Sentence

नकारात्मक वाक्य तयार करण्यासाठी ‘केले’ did चा  वापर

नकारात्मक वाक्य तयार करण्यासाठी did चा वापर केला जातो.

या प्रकरणात आपण भूतकाळात 'did' नकारात्मक वाक्य तयार करण्यासाठी कसे वापरावे ते शिकू.

वाक्यरचना अशी आहे;

 • Subject + didn’t + base form of main verb + remaining words.
 • कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही /आपण / तो/ ती/ ते / एकवचनी /अनेकवचनी संख्या) + did not  केले नाही + मुख्य क्रियापदाचे मूळ रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. I didn’t see it carefully.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी ते काळजीपूर्वक बघितले नाही.
 2. You didn’t watch it in the evening.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
    तू ते काळजीपूर्वक पाहिले नाही.
 3. We didn’t walk through the woods cautiously.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आम्ही जंगलातून सावधपणे फिरलो नाही.
 4. They didn’t do it skillfully.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांनी हे कौशल्यपूर्वक केले नाही.
 5. You didn’t do your best in the exam.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्ही परीक्षेत सर्वोत्तम काम केले नाही.
 6. She didn’t do his favor last Monday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  गेल्या सोमवारी तिने त्याची मदत केली नाही.
 7. He didn’t perform well on stage.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याने स्टेजवर चांगले सादरिकरण केले नाही.
 8. They didn’t help me during my difficult days.
  त्यांनी माझ्या कठीण परिस्थितीत माझी मदत केली नाही.
 9. He didn’t do his computerized work in his room.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याने त्याचे संगणकीकृत काम त्याच्या खोलीत केले नाही.
 10. You didn’t check it according to your convenience.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्ही ते तुमच्या सोयीनुसार तपासले नाही.
 11. I didn’t do as she told me to do.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिने मला जसे करण्यास सांगितले तसे मी केले नाही.
 12. We didn’t discuss this topic with her mother.
  या विषयावर आम्ही तिच्या आईबरोबर चर्चा केली नाही.
 13. She didn’t research the plants at different sites.
  तिने वेगवेगळ्या साइटवर वनस्पतींचे संशोधन केले नाही.
 14. I didn’t read anything on Sunday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी रविवारी काहीही वाचले नाही.
 15. We didn’t wash our clothes on Saturday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  शनिवारी आम्ही आमचे कपडे धुतले नाहीत.
 16. The cleaner didn’t clean our house on Monday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  स्वच्छता कामगाराने सोमवारी आपले घर स्वच्छ केले नाही.
 17. They didn’t complete their homework at night.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांनी रात्री त्यांचे गृहकार्य पूर्ण केले नाही.
 18. Employees didn’t do office work at their homes.
  कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कार्यालयीन काम घरी केले नाही.
 19. The staff didn’t do office work in time.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन काम वेळेत केले नाही.
 20. They didn’t do a good job.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांनी चांगले काम केले नाही.
 21. They didn’t meet him to get the bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ते बॅग /पिशवी घेण्यासाठी त्याला भेटले नाहीत.
 22. You didn’t do as you wish in those days.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्या दिवसांत तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे केले नाही.
 23. We didn’t follow him on Facebook.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आम्ही फेसबुकवर त्याचे अनुसरण केले नाही.
 24. I didn’t write it on my own in the last month.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  गेल्या महिन्यात मी स्वत:हून ते लिहिले नाही.
 25. They didn’t work properly.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांनी योग्यरित्या काम केले नाही.
 26. We didn’t organize an event well.
  आम्ही कार्यक्रमाची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे केली नाही.
 27. You didn’t call me on Monday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तू मला सोमवारी फोन केला नाहीस.
 28. She didn’t investigate that case.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिने त्या प्रकरणाची तपासणी केली नाही.
 29. I didn’t do my duty well yesterday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  काल मी माझे कर्तव्य चांगले पार पाडले नाही.
 30. We didn’t handle that situation well.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आम्ही ती परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही.

                        Back        Next