Noun Number- Singular, Plural | संज्ञा वचन- एकवचन, अनेकवचन

वचन ही व्याकरणाची श्रेणी आहे. वचन एखाद्या संज्ञा किंवा सर्वनामाच्या गणनेतील फरक व्यक्त करतात.

उदाहरण: एक मुलगी, दहा मुली, एक मुलगा, मुले इ

Types of Number वचनांचे प्रकार

व्याकरणात दोन प्रकारची वचने असतात-

 1. एकवचन आणि
 2. अनेकवचन.

Singular and plural noun / व्याकरणातील दोन वचने- एकवचन आणि अनेकवचन

 • जेव्हा संज्ञा एक व्यक्ती किंवा वस्तू व्यक्त करतो तेव्हा त्याला एकवचन असे म्हणतात.
 • जेव्हा संज्ञा एकापेक्षा अधिक वस्तू किंवा व्यक्तीला व्यक्त करतो तेव्हा त्याला अनेकवचन असे म्हणतात.

How to change the number / वचन कसे बदलावे

एकवचनातून अनेकवचनी संज्ञा तयार करण्याचे काही नियम आहेत.

हे बघा-

1) संज्ञाचे अनेकवचनी रूप सामान्यतः एकवचनीत ‘s’ जोडून बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Cat
  मांजर  cats
  मांजरी;
 • Pencil
  पेन्सिल, pencils
  पेन्सिलि
 • Day
  दिवस, days
  अनेक दिवस
 • Desk
  डेस्क, desks
  अनेक डेस्क

२) एखाद्या संज्ञेचा शेवट व्यंजनांतर y वाय ने होत असेल तर अनेकवचनी रूपात y बदलुन –ies आयईएस लावले जाते.

उदाहरणे-

 • City
  शहर, cities
  शहरे
 • Country
  देश, countries
  अनेक देश
 • Fly
  माशी, flies
  माशा
 • Pony
  तट्टू, ponies
  अनेक तट्टू

3)सीएच, एसएच, एस एस किंवा एक्स मध्ये समाप्त होणार्‍या संज्ञाचे अनेकवचनी रूप ईएस जोडून बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Church
  चर्च, churches
  अनेक चर्च
 • Match
  सामना, matches
  सामने
 • Dish
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  ताटली, dishes 
  ताटल्या
 • Brush
  ब्रश, brushes
  ब्रशेस
 • Class
  वर्ग, classes
  अनेक वर्ग
 • Glass
  काच, glasses
  चष्मा, काचा
 • Tax
  कर, taxes
  अनेक कर
 • Box
  पेटी , boxes
  पेट्या

4)ओ मध्ये समाप्त होणार्‍या बहुतेक नामांचे अनेकवचनी रूप देखील ईएस जोडून बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Buffalo
  म्हैस, buffaloes
  म्हशी;
 • Hero
  नायक, heroes
  अनेक नायक
 • Tomato
  टोमॅटो, tomatoes
  अनेक टोमॅटो
 • Potato
  बटाटा, potatoes
  बटाटे

5) परंतु परदेशी मूळ किंवा ओ मध्ये समाप्त होणा संक्षिप्त रुपांचे अनेकवचनी स्वरूप केवळ एस जोडून बनविले गेले आहे.

उदाहरणे-

 • Kilo
  किलो, kilos
  अनेक किलो;
 • Photo
  फोटो, photos
  अनेक फोटो
 • Ratio
  प्रमाण, ratios
  अनेक प्रमाण;
 • Solo
  एकटा, solos
  एकटे

6) f किंवा -fe मध्ये समाप्त होणा संज्ञाचे अनेकवचनी स्वरूप -ves ईएस जोडून बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Shelf
  फडताळ, shelves
  अनेक फडताळ
 • Loaf
  वडी, loaves
  वड्या
 • Thief
  चोर, thieves
  अनेक चोर;
 • Wife
  बायको, wives
  बायका;

परंतु काही अपवादात्मक नावे आहेत ज्याचे केवळ एस जोडून अनेकवचनी रूप बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Handkerchief
  रुमाल, handkerchiefs
  अनेक रुमाल;
 • Dwarf
  ठेंगणा, dwarfs
  ठेंगणे
 • Safe
  तिजोरी, safes
  तिजोरया
 • Strife
  संघर्ष, strifes
  अनेक संघर्ष

7) काही संज्ञांचे अनेकवचनी रूप en जोडून बनविले जाते.

उदाहरणे-

 • Child
  मुल, children
  मुले
 • Ox
  बैल, oxen
  अनेक बैल.

BACK              NEXT