Use of This to Ask Questions

प्रश्न विचारण्यासाठी ‘हा/ ही/ हे’ चा वापर

आता आपण ‘हा/ ही/ हे’चा वापर करुन प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Is + this + remaining words + question mark(?)
 • आहे + हा/ ही/ हे + उर्वरित शब्द +  प्रश्न चिन्ह (?)
 • Is + this + noun +remaining words + question mark(?)
 • आहे + हा/ ही/ हे + नाम + उर्वरित शब्द +  प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Is this a notebook? 
  ही एक वही आहे का?
 2. Is this a car? 
  ही एक कार आहे का?
 3. Is this a table? 
  हे टेबल आहे का?
 4. Is this fair? 
  हे योग्य आहे का?
 5. Is this a surprising work? 
  हे आश्चर्यकारक काम आहे का?
 6. Is this an expensive painting
  हे एक महाग चित्र आहे का?
 7. Is this a bright colour? 
  हा एक तेजस्वी रंग आहे का?
 8. Is this mine? 
  हे माझे आहे का?
 9. Is this yours? 
  हे तुमचे / तुझे आहे का?
 10. Is this used before? 
  हे आधी वापरले जाते का?
 11. Is this a charitable trust? 
  हा धर्मादाय न्यास आहे का?
 12. Is this glass occupied by the air?
  हा ग्लास हवेने व्यापलेला आहे का?
 13. Is this painting hung on a wall? 
  हे चित्र भिंतीवर लटकले आहे का?
 14. Is this a precious stone?
  हा एक मौल्यवान दगड आहे का?
 15. Is this your pen? 
  हा तुमचा पेन आहे का?
 16. Is this my teacher’s bag? 
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ही माझ्या शिक्षकाची पिशवी आहे का?
 17. Is this my favorite place? 
  हे माझे आवडते ठिकाण आहे का?
 18. Is this charcoal? 
  हा कोळसा आहे का?
 19. Is this very easy? 
  हे अतिशय सोपे आहे का?
 20. Is this a topic of science?
  हा विज्ञानाचा विषय आहे का?
 21. Is this a new chapter? 
  हा एक नवीन धडा आहे का?
 22. Is this a very nice thing?
  ही खूप छान गोष्ट आहे का?
 23. Is this a blue carpet? 
  ही निळी सतरंजी आहे का? / हा निळा गालिचा आहे का?
 24. Is this flower for my friend? 
  हे फुल माझ्या मित्रासाठी आहे का?
 25. Is this house very spacious? 
  हे घर अतिशय प्रशस्त आहे का?
 26. Is this a long route? 
  हा एक लांब मार्ग आहे का?
 27. Is this a water painting?
  हे जलचित्र आहे का?
 28. Is this mountain steep? 
  हा डोंगर मोठया चढाचा आहे का?
 29. Is this a brave boy? 
  हा एक धाडसी मुलगा आहे का?
 30. Is this a sudden reaction? 
  ही अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया आहे का?

BACK        NEXT