Are: Negative Answers about Profession

आहेत: व्यवसायाबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

आता आपण नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ.

व्यवसायाबद्दल नकारात्मक उत्तर देण्यासाठी

रचना अशी आहे;

 • No, + Subject(we/you/you/they/these/those) + are not+ remaining words
 • नाही, + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + नाहीत + उर्वरित शब्द

थोडक्यात-

No, + subject + aren’t.

नाही, + कर्ता + नाहीत.

 • No, we aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
 • No, you aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
 • No, they aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्य रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, you are not a doctor.
  नाही,तु डॉक्टर नाहीस. (No, you aren’t.)
 2. No, we are not professors.
  नाही,आम्ही प्राध्यापक नाहीत. (No, we aren’t.)
 3. No, they are not potters.
  नाही,ते कुंभार नाहीत. (No, they aren’t.)
 4. No, my sisters are not engineers.
  नाही,माझ्या बहिणी अभियंत्या (अभियंता )नाहीत. (No, they aren’t.)
 5. No, you are not a cook.
  नाही, तुम्ही एक स्वयंपाकीण नाहीत.(No, you aren’t.)
 6. No, they are not hawkers.
  नाही,ते फेरीवाले नाहीत. (No, they aren’t.)
 7. No, her sisters are not designers.
  नाही,तिच्या बहिणी योजक (डिझाइनर) नाहीत.(No, they aren’t.)
 8. No, we are not collectors.
  नाही,आम्ही संग्राहक / जिल्हाधिकारी नाहीत.(No, we aren’t.)
 9. No, they are not watchmen.
  नाही,ते पहारेकरी नाहीत.(No, they aren’t.)
 10. No, you are not an advocate.
  नाही, तुम्ही वकील नाहीत. (No, you aren’t.)
 11. No, you are not a manager.
  नाही, तुम्ही व्यवस्थापक नाहीत.(No, you aren’t.)
 12. No, you are not a reporter.
  नाही, तुम्ही पत्रकार नाहीत. (No, you aren’t.)
 13. No, they are not blacksmiths.
  नाही,ते लोहार नाहीत.(No, they aren’t.)
 14. No, his two uncles are not photographers.
  नाही,त्याचे दोन काका छायाचित्रकार नाहीत. (No, they aren’t.)
 15. No, they are not players.
  नाही,ते खेळाडू नाहीत.(No, they aren’t.)
 16. No, you are not a motorman.
  नाही, तुम्ही एक आगगाडी चालक नाहीत. (No, you aren’t.)
 17. No, we are not clerks.
  नाही,आम्ही लिपिक नाहीत.(No, we aren’t.)
 18. No, they are not poets.
  नाही,ते कवी नाहीत.(No, they aren’t.)
 19. No, we are not nurses.
  नाही,आम्ही परिचारिका नाहीत.(No, we aren’t.)
 20. No, you are not a driver.
  नाही,तुम्ही वाहनचालक नाहीत. (No, you aren’t.)
 21. No, we are not shopkeepers.
  नाही,आम्ही दुकानदार नाहीत. (No, we aren’t.)
 22. No, you are not a writer.
  नाही, तुम्ही एक लेखक नाहीत.(No, you aren’t.)
 23. No, we are not architects.
  नाही,आम्ही वास्तुविद्याविशारद नाहीत. (No, we aren’t.)
 24. No, you are not an officer.
  नाही,तु एक अधिकारी नाहीस.(No, you aren’t.)
 25. No, all my friends are not pilots.
  नाही,माझे सर्व मित्र वैमानिक नाहीत. (No, they aren’t.)
 26. No, they are not ministers.
  नाही,ते मंत्री नाहीत. (No, they aren’t.)
 27. No, we are not MLAs.
  नाही,आम्ही आमदार नाहीत. (No, we aren’t.)
 28. No, they are not teachers.
  नाही,ते शिक्षक नाहीत.(No, they aren’t.)
 29. No, they are not book publishers.
  (No, they aren’t.)
 30. No, we are not book sellers.
  नाही,आम्ही पुस्तक विक्रेते नाहीत. (No, we aren’t.)

BACK         NEXT