Things in Bedroom

शयनकक्षातील वस्तू

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1. Alarm clock
  गजराचे घड्याळ
 2. Bed 
  पलंग
 3. Bed sheet
   
  पलंगावरील चादर
 4. Blanket
  ब्लँकेट(कांबळे)
 5. Bookshelf
  पुस्तकांचे  फडताळ (पुस्तके ठेवण्याचे कपाट)
 6. Carpet
  सतरंजी/ गालिचा
 7. CD player
  सीडी प्लेयर
 8. Chair
  खुर्ची
 9. Clock
  घड्याळ
 10. Cushion
  उशी
 11. Curtain
  पडदा
 12. Dressing table
  मोठा आरसा असलेले टेबल
 13. Floor mat
  जमिनीवरची चटई
 14. Hangers
  कपडे अडकवण्याची आकडी
 15. Makeup box
  चेहरा सजावटीची पेटी
 16. Mattress
   
  पलंगाची गादी
 17. Mirror
  आरसा
 18. Pillow
  उशी       
 19. Pillow cover
  उशीचे आवरण
 20. Posters
   
  भिंतीवरील चित्रे
 21. Quilt
  रजाई
 22. Rod
  दांडा
 23. Safety pin
  बांगडिची पिन
 24. Shawl
   
  शाल
 25. Sheet
   
  चादर
 26. Talcum powder
   चेहऱ्याला लावण्याची पावडर
 27. Table lamp
  मेजावरील दिवा
 28. Television
  दूरदर्शन
 29. Tissue paper
  हात पुसायचा पातळ कागद
 30. Wardrobe
   
  कपाट                                                                                                                                                                                                                       BACK         NEXT