Things in Bathroom

स्नानगृहातील वस्तू

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1. Antiseptic
  पूतिनाशक (अणुजीव नष्ट करुन रोगाला प्रतिबंध करणारे)
 2. Bath gel
  अंघोळी चा जेल
 3. Bath tub
  अंघोळीचे घंघाळ
 4. Bucket 
  बादली
 5. Cleanser
  शरीर स्वच्छ करणारा द्रव
 6. Clothespins 
  कपड्यांचे चिमटे
 7. Conditioner
  शॅम्पू केल्यावर केसांवर लावण्याचा एक द्रव
 8. Dental floss
  दातातील  फटा साफ करण्याचा धागा
 9. Dryer 
  जलद वाळवणारे यंत्र
 10. Electric shaver 
  विद्युत वस्तरा
 11. Geyser
  पाणी तापवण्याचे विजेचे साधन
 12. Garbage can 
  कचरा पेटी
 13. Laundry hamper
   
  धुण्याचे कपडे ठेवण्यासाठीची पेटी/डबा
 14. Mirror
  आरसा
 15. Mouthwash
  तोंड धुण्यासाठी औषधी द्रव
 16. Moisturizer
  त्वचेतील कोरडेपणा घालवण्यासाठी वापरले जाणारे एक सौंदर्यवर्धक द्रव
 17. Mug
  मग
 18. Napkin
  रुमाल
 19. Plunger
  पंपाचा दट्टया
 20. Shampoo
  केस धुण्यासाठी लावण्याचा एक द्रव
 21. Soap
  साबण
 22. Soap case
  साबणाची पेटी
 23.  Shower 
  पाण्याच्या तुषारांचा वर्षाव करणारा नळ
 24.   Tooth brush 
   
  दात घासण्याचा ब्रश
 25. Tooth brush holder 
  दात ब्रश ठेवण्याची पेटी
 26. Tooth paste 
  दात घासण्याची पेस्ट
 27. Towel 
  टॉवेल
 28. Towel bar 
  टॉवेल ठेवण्याचा दांडा
 29. Washing powder  
  कपडे धुण्याची पावडर
 30. Washing machine 
  कपडे धुण्याचे यंत्र

BACK            NEXT