Furniture

घरातील खुर्च्या, टेबले इ. सामान

 1. Armchair
  हा्त ठेवण्याची सोय असलेली खुर्ची
 2. Bean bag
  एक मोठी, मऊ, चौकटविना खुर्ची
 3. Bed
  पलंग
 4. Bench
  बाक
 5. Bookshelf
  पुस्तके ठेवण्याचे कपाट
 6. Bunk bed 
  एकावर एक जोडलेले दोन पलंग
 7. Cabinet 
  कपाट
 8. Canopy bed
  छताप्रमाणे कापड लावलेले असणारा पलंग
 9. Chair
  खुर्ची
 10. Chest
  मोठी पेटी
 11. Computer table 
  संगणक टेबल
 12. Couch 
  सोफा
 13. Cupboard
  कपाट
 14. Desk
  डेस्क
 15. Dining table
  जेवणाचे टेबल
 16. Display cabinet
  देखाव्याची खानेदार पेटी
 17. Divan
   दिवाण
 18. Dressing table
  मोठा आरसा असलेले टेबल
 19. Futon
  टांगता बिछाना
 20. Lounge chair
  आराम खुर्ची
 21. Office chair
  कार्यालयीन खुर्ची
 22. Ottoman
  पाठ नाही अशी गादी असलेली बैठक
 23. Rack
  मांडणी
 24. Recliner 
  मागे रेलता येणारी खुर्ची
 25. Shoe case
   
  बुटांचे कपाट
 26. Showcase
  प्रदर्शन कपाट (शोकेस )
 27. Sofa
  सोफा
 28. Stool
  स्टूल
 29. Table
  टेबल

BACK          NEXT