Use of This in Negative Sentences

 ' हा/ ही/ हे' चा नकारात्मक वाक्यांमध्ये वापर

या धड्यात आपण ‘धिस’चा नकारात्मक वाक्यांमध्ये उपयोग शिकू.

नकारात्मक वाक्याची रचना करण्यासाठी ‘this’ चा उपयोग

या वाक्याची रचना अशी आहे-

 • This + is not + other words
 • हा/ ही/ हे + नाही + इतर शब्द (उर्वरित शब्द)
 • This + noun + is not + other words
 • हा/ ही/ हे + नाम + नाही + इतर शब्द (उर्वरित शब्द)

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. This is not a notebook. 
  ही एक वही नाही.
 2. This is not a car. 
  ही एक कार नाही.
 3. This is not a table. 
  हे टेबल नाही.
 4. This is not fair. 
  हे योग्य नाही.
 5. This is not a surprising work. 
  हे आश्चर्यकारक काम नाही.
 6. This is not an expensive painting. 
  हे एक महाग चित्र नाही.
 7. This is not a bright colour. 
  हा एक तेजस्वी रंग नाही.
 8. This is not mine. 
  हे माझे नाही.
 9. This is not yours. 
  हे तुमचे / तुझे नाही.
 10. This is not used before. 
  हे आधी वापरले जात नाही.
 11. This is not a charitable trust. 
  हा धर्मादाय न्यास नाही.
 12. This glass is not occupied by the air.
  हा ग्लास हवेने व्यापलेला नाही.
 13. This painting is not hung on a wall. 
  हे चित्र भिंतीवर लटकले नाही.
 14. This is not a precious stone. 
  हा एक मौल्यवान दगड नाही.
 15. This is not your pen. 
  हा तुमचा पेन नाही.
 16. This is not my teacher’s bag. 
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ही माझ्या शिक्षकाची पिशवी नाही.
 17. This is not my favorite place. 
  हे माझे आवडते ठिकाण नाही.
 18. This is not charcoal. 
  हा कोळसा नाही.
 19. This is not very easy. 
  हे अतिशय सोपे नाही.
 20. This is not a topic of science. 
  हा विज्ञानाचा विषय नाही.
 21. This is not a new chapter. 
  हा एक नवीन धडा नाही.
 22. This is not a very nice thing.
  ही खूप छान गोष्ट नाही.
 23. This is not a blue carpet. 
  ही निळी सतरंजी नाही. / हा निळा गालिचा नाही.
 24. This flower is not for my friend. 
  हे फुल माझ्या मित्रासाठी नाही.
 25. This house is not very spacious. 
  हे घर अतिशय प्रशस्त नाही.
 26. This is not a long route. 
  हा एक लांब मार्ग नाही.
 27. This is not a water painting.
  हे जलचित्र नाही.
 28. This mountain is not steep. 
  हा डोंगर मोठया चढाचा नाही.
 29. This is not a brave boy. 
  हा एक धाडसी मुलगा नाही.
 30. This is not a sudden reaction. 
  ही अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया नाही.

BACK         NEXT