Use of Pronoun ‘This’

सर्वनाम 'हा/ ही/ हे' चा वापर

सर्वनाम (this) 'हा/ ही/ हे' कोणत्याही जवळील आणि एकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते.

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • This + is + other words
 • हे + आहे + इतर शब्द
 • This + noun + is + other words
 • हे + नाम+ आहे + इतर शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया.

आपल्या जवळच्या वस्तूकडे निर्देशित करून आपण असे म्हणू शकतो-

 1. This is a notebook. 
  ही एक वही आहे.
 2. This is a car. 
  ही एक कार आहे.
 3. This is a table. 
  हे टेबल आहे.
 4. This is fair. 
  हे योग्य आहे.
 5. This is a surprising work. 
  हे आश्चर्यकारक काम आहे.
 6. This is an expensive painting. 
  हे एक महाग चित्र आहे.
 7. This is a bright colour. 
  हा एक तेजस्वी रंग आहे.
 8. This is mine. 
  हे माझे आहे.
 9. This is yours. 
  हे तुझे/तुमचे आहे.
 10. This is used before. 
  हे आधी वापरले जाते.
 11. This is a charitable trust. 
  हा धर्मादाय न्यास आहे.
 12. This glass is occupied by the air.
  हा ग्लास हवेने व्यापलेला आहे.
 13. This painting is hung on a wall. 
  हे चित्र भिंतीवर लटकले आहे.
 14. This is a precious stone. 
  हा एक मौल्यवान दगड आहे.
 15. This is your pen.
  हा तुमचा पेन आहे.
 16. This is my teacher’s bag. 
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ही माझ्या शिक्षकाची पिशवी आहे.
 17. This is my favorite place. 
  हे माझे आवडते ठिकाण आहे.
 18. This is charcoal. 
  हा कोळसा आहे.
 19. This is very easy. 
  हे अतिशय सोपे आहे.
 20. This is a topic of science. 
  हा विज्ञानाचा विषय आहे.
 21. This is a new chapter. 
  हा एक नवीन धडा आहे.
 22. This is a very nice thing.
  ही खूप छान गोष्ट आहे.
 23. This is a blue carpet.
  ही निळी सतरंजी आहे./ हा निळा गालिचा आहे.
 24. This flower is for my friend.
  हे फूल माझ्या मित्रासाठी आहे.
 25. This house is very spacious. 
  हे घर अतिशय प्रशस्त आहे.
 26. This is a long route. 
  हा एक लांब मार्ग आहे.
 27. This is a water painting.
  हे जलचित्र आहे.
 28. This mountain is steep. 
  हा डोंगर मोठया चढाचा आहे.
 29. This is a brave boy. 
  हा एक धाडसी मुलगा आहे.
 30. This is a sudden reaction.
  ही अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया आहे.

BACK              NEXT