Use of Pronoun ‘These’

सर्वनाम ‘या / ही/ हे' (दिज) चा वापर

‘या/ह्या / ही/ हे' ’(these) हे ‘हे’(this) चे अनेकवचनी रूप आहे. 'या' हे सर्वनाम आपल्या जवळ असलेल्या अनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते. ‘या’(दिज) हे सर्वनाम एखाद्या विशिष्ट गोष्टीकडे लक्ष वेधते. कारण 'दिज' हे सर्वनाम दुसर्‍या नामाचे स्थान घेते.

अनेकवचनी नाम संदर्भित करण्यासाठी आपण 'दिज' चा वापर करतो.

वाक्याची रचना

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • These + verb + other words
 • या/ह्या / ही/ हे + क्रियापद + अन्य शब्द
 • These + noun + verb + other words
 • या/ह्या / ही/ हे+ नाम + क्रियापद + अन्य शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. These are oranges.
  हे संत्रे आहेत.
 2. These pens are yellow in colour.
  ही पेन पिवळ्या रंगाची आहेत.
 3. These are oil paintings.
  हे तैल चित्रे आहेत.
 4. These are the books I need.
  ही माझ्या गरजेची पुस्तके आहेत.
 5. These are my pens.
  हे माझे पेन आहेत.
 6. These are your pencils.
  ह्या तुमच्या पेन्सिलिआहेत.
 7. These are pink flowers.
  ही गुलाबी फुले आहेत.
 8. These are soft toys.
  हे मऊ खेळणी आहेत.
 9. These boys are very clever.
  ही मुले खूप हुशार आहेत.
 10. These cycles are useful for handicaps.
  ह्या सायकली अपंगांसाठी उपयोगी आहेत.
 11. These guys are very tall.
  हे लोक खूप उंच आहेत.
 12. These boys are scholars.
  ही मुले विद्वान आहेत.
 13. These are my flowers.
  ही माझी फुले आहेत.
 14. These books are mine.
  ही पुस्तके माझी आहेत.
 15. These clothes are blue in colour.
  हे कपडे निळ्या रंगाचे आहेत.
 16. These are CDs of an event.
  या कार्यक्रमाच्या सीडी आहेत.
 17. These cell phones are attractive.
  हे भ्रमणध्वनी आकर्षक आहेत.
 18. These are printing machines.
  हे छपाई मशीन आहेत.
 19. These are men's wear.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हे पुरुषाचे पोशाख आहेत.
 20. These chairs are red in colour.
  ह्या खुर्च्या लाल रंगाच्या आहेत.
 21. These students are in the sixth standard.
  हे विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत आहेत.
 22. These are the shortcut methods to learn Mathematics.
  गणित शिकण्यासाठी ह्या छोट्या पर्यायी पद्धती आहेत.
 23. These are whiteboards.
  हे पांढरा पृष्ठभाग असलेले पुसण्यायोग्य फलकआहेत.
 24. These are miniatures.
  ही लघुचित्रे आहेत.
 25. These TV channels are the best.
  हे टीव्ही चॅनल सर्वोत्कृष्ट आहेत.
 26. These bags are attractive.
  ह्या पिशव्या आकर्षक आहेत.
 27. These bags are handmade.
  या पिशव्या हस्तनिर्मित आहेत.
 28. These utensils are clean.
  ही भांडी स्वच्छ आहेत.
 29. These are girls’ clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हे मुलींचे कपडे आहेत.
 30. These boys are handsome.
  ही मुले देखणी आहेत.

  Back          Next