Use of ‘These’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये 'या' (दिज) चा वापर

आपण 'या' हे सर्वनाम आपल्या जवळ असलेल्या अनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरतो. या प्रकरणात आपण नकारात्मक वाक्यातिल 'दिज'च्या वापराबद्दल जाणून घेऊ.

वाक्याची रचना

वर्तमानातिल नकारात्मक वाक्याची रचना करण्यासाठी आपण  'दिज' वापरतो. या वाक्यात आपण क्रियापदा सह 'not' वापरतो.

म्हणजेच या वाक्यात आपल्याला  'are' सह 'not' वापरावे लागेल.

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • These + are + not + other words.
 • या/ह्या / ही/ हे + क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द
 • These + noun + are + not + other words.
 • या/ह्या / ही/ हे+ नाम + क्रियापद+ नाही+ अन्य शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. These are not oranges.
  हे संत्रे नाहीत.
 2. These pens are not yellow in colour.
  ही पेन पिवळ्या रंगाची नाहीत.
 3. These are not oil paintings.
  हे तैल चित्रे नाहीत.
 4. These are not the books I need.
  ही माझ्या गरजेची पुस्तके नाहीत.
 5. These are not my pens.
  हे माझे पेन नाहीत.
 6. These are not your pencils.
  ह्या तुमच्या पेन्सिलि नाहीत.
 7. These are not pink flowers.
  ही गुलाबी फुले नाहीत.
 8. These are not soft toys.
  हे मऊ खेळणी नाहीत.
 9. These boys are not very clever.
  ही मुले खूप हुशार नाहीत.
 10. These cycles are not useful for handicaps.
  ह्या सायकली अपंगांसाठी उपयोगी नाहीत.
 11. These guys are not very tall.
  हे लोक खूप उंच नाहीत.
 12. These boys are not scholars.
  ही मुले विद्वान नाहीत.
 13. These are not my flowers.
  ही माझी फुले नाहीत.
 14. These books are not mine.
  ही पुस्तके माझी नाहीत.
 15. These clothes are not blue in colour.
  हे कपडे निळ्या रंगाचे नाहीत.
 16. These are not CDs of an event.
  या कार्यक्रमाच्या सीडी नाहीत.
 17. These cell phones are not attractive.
  हे भ्रमणध्वनी आकर्षक नाहीत.
 18. These are not printing machines.
  हे छपाई मशीन नाहीत.
 19. These are not men's wear.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हे पुरुषाचे पोशाख नाहीत.
 20. These chairs are not red in colour.
  ह्या खुर्च्या लाल रंगाच्या नाहीत.
 21. These students are not in the sixth standard.
  हे विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत नाहीत.
 22. These are not the shortcut methods to learn Mathematics.
  गणित शिकण्यासाठी ह्या छोट्या पर्यायी पद्धती नाहीत.
 23. These are not whiteboards.
  हे पांढरा पृष्ठभाग असलेले पुसण्यायोग्य फलक नाहीत.
 24. These are not miniatures.
  ही लघुचित्रे नाहीत.
 25. These TV channels are not the best.
  हे टीव्ही चॅनल सर्वोत्कृष्ट नाहीत.
 26. These bags are not attractive.
  ह्या पिशव्या आकर्षक नाहीत.
 27. These bags are not handmade.
  या पिशव्या हस्तनिर्मित नाहीत.
 28. These utensils are not clean.
  ही भांडी स्वच्छ नाहीत.
 29. These are not girls’ clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हे मुलींचे कपडे नाहीत.
 30. These boys are not handsome.
  ही मुले देखणी नाहीत.

  Back          Next