Use of ‘were’

'होतो/ होता/ होती/होते' (were) चा वापर

Were हे (to be) ‘असणे’ या क्रियापदाचे भूतकाळातील रूप आहे.

चला ‘वअ/वअर’ (were)कसा वापरायचा ते पाहू.

'होता/ होते' चा वापर साध्या वाक्यांत-

 • 'आम्ही' (प्रथम व्यक्ती अनेकवचनी संख्या),
 • 'तू /तूम्ही' (द्वितीय व्यक्ती एकवचनी संख्या तसेच अनेकवचनी संख्या)
 • 'ते' (तो, ती आणि ते चे अनेकवचन) ,
 • हे, ते किंवा कोणताही अनेकवचनी नाम असलेला कर्ता

यासह केला जातो.

आपण 'were' भूतकाळातील -

 • अस्तित्वाची स्थिती
 • व्यवसाय
 • शारीरिक परिस्थिती
 • चालू क्रिया

सांगण्यासाठी वापरु शकतो

भूतकाळातील स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी were ‘होता/ होते' चा वापर

वाक्याची रचना

 • Subject (we/you/they/ any other plural noun)+ were + remaining words
 • कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या/ कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + were ‘होता/होती/ होते' + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. We were students.
  आम्ही विद्यार्थी होतो.
 2. You were a student.
  तु विद्यार्थी होतास.
 3. You were the students.
  तुम्ही विद्यार्थी होता.
 4. They were students.
  ते विद्यार्थी होते.
 5. His sisters were very sad.
  त्याच्या बहिणी खूप दुःखी होत्या.
 6. The boys were pleased.
  मुले खूश होती.
 7. They were creative.
  ते सर्जनशील होते.
 8. You were tired.
  तुम्ही थकलेले होता.
 9. We were tired.
  आम्ही थकलेलो होतो.
 10. They were happy.
  ते आनंदी होते.
 11. Her siblings were happy.
  तिचे भावंड आनंदी होते.
 12. They were surprised.
  ते आश्चर्यचकित झालेले होते.
 13. We were a family.
  आपण /आम्ही कुटुंब होतो.
 14. We were extremely sorry.
  आम्हाला अत्यंत खेद होता.
 15. They were liars.
  ते खोटे बोलणारे होते.
 16. The girls were beautiful.
  मुली सुंदर होत्या.
 17. We were thirsty.
  आम्ही तहानलेलो होतो.
 18. The students were well dressed.
  विद्यार्थी चांगल्या कपड्यात होते.
 19. We were hungry.
  आम्ही भुकेलेलो होतो.
 20. You were ten years old.
  तु दहा वर्षांचा होतास./ तुम्ही दहा वर्षांचे होता.
 21. They were on time.
  ते वेळेवर होते.
 22. You were wrong.
  तुझे चूक होते.
 23. They were joyful.
  ते आनंदित होते.
 24. They were superstitious.
  ते अंधश्रद्धाळू होते.
 25. We were innocent.
  आम्ही निर्दोष / निष्पाप होतो.
 26. You were smart.
  तुम्ही हुशार होता.
 27. They were rude.
  ते उद्धट होते.
 28. They were frightened.
  ते घाबरलेले होते.
 29. We were polite.
  आम्ही सभ्य होतो.
 30. All servants were loyal.
  सर्व सेवक निष्ठावान होते.

  Back          Next