Use of ‘was’

होता/ होती (वॉज) चा उपयोग

Was (वॉज )हे (to be) ‘असणे’ या क्रियापदाचे भूतकाळी रूप आहे.

आपण ‘होता/ होती'  (was) साध्या वाक्यांत मी, तो, ती, ते किंवा तृतीय व्यक्तीच्या एकवचनी कर्त्यासह वापरू शकतो.

चला 'was' कसा वापरायचा ते पाहू.

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

 • Subject (I/he/ she/ it/ singular noun) + was + remaining words
 • कर्ता (मी, तो / ती / ते/ तृतीय एकवचनी नाम ) + होता/ होती  + उर्वरित शब्द

आपण was चा वापर भूतकाळातील -

 •  स्थिती
 • व्यवसाय
 • शारीरिक परिस्थिती
 • सतत ची क्रिया

सांगण्यासाठी करू शकतो.

आता आपण वाक्यातील 'was' च्या वापराबद्दल चर्चा करू.

 भूतकाळातील स्थितीबद्दल सांगणे

येथे काही उदाहरणे आहेत.

एक नजर टाका-

 1. She was a girl.
  ती एक मुलगी होती.
 2. He was a boy.
  तो मुलगा होता.
 3. Sarika was happy.
  सारिका आनंदी होती.
 4. Balu was very tired.
  बालू खूप थकले होते.
 5. She was bored.
  ती कंटाळलेली होती.
 6. He was a peaceful person.
  तो एक शांत व्यक्ती होता.
 7. Sameer was present.
  समीर उपस्थित होता.
 8. She was pleased.
  ती खूप आनंदी होती.
 9. He was extremely sorry.
  त्याला अत्यंत खेद होता.
 10. My brother was surprised.
  माझा भाऊ आश्चर्यचकित झालेला होता.
 11. Her sister was sad.
  तिची बहीण दुःखी होती.
 12. She was thirsty.
    ती तहानलेली होती.
 13. He was frightened.
  तो  घाबरलेला होता.
 14. She was eighteen years old.
  ती अठरा वर्षांची होती.
 15. Nayana was seventeen.
  नयना सतरा वर्षांची होती.
 16. He was an older person.
  तो एक वृद्ध व्यक्ती होता.
 17. The teacher was angry.
  शिक्षक रागावलेले होते.
 18. He was mischievous.
  तो खोडकर होता.
 19. His father was a tragic person.
  त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती होते.
 20. Her mother was superstitious.
  तिची आई अंधश्रद्धाळू होती.
 21. She was innocent.
  ती निर्दोष होती.
 22. Saumya was helpful.
  सौम्या मदतशील होती.
 23. He was active.
  तो सक्रिय होता.
 24. She was helpful.
  ती खूप मदतशील होती.
 25. Anand was talented.
  आनंद हुशार होता.
 26. He was handsome.
  तो देखणा होता.
 27. She was gorgeous.
  ती खूप सुंदर होती.
 28. The motorman was very cautious.
  आगगाडीचा चालक अतिशय सावध होता.
 29. He was a comic person.
  तो एक विनोदी व्यक्ती होता.
 30. Sameer was a loyal person.
  समीर एकनिष्ठ व्यक्ती होता.

Back         Next