Signals

संकेत चिन्हे

जेव्हा आपण बाहेर पडतो तेव्हा आपल्याला रस्त्यावर विविध चिन्हे दिसतात. आपल्याला त्या विशिष्ट चिन्हाचा अर्थ माहित असला पाहिजे. हे आपल्याला परिस्थिती समजून घेण्यात मदत करते; जसे,

 1. The red light tells us to stop.
  लाल दिवा आपल्याला थांबायला सांगतो.
 2. Yellow light tells to slow down.
  पिवळा दिवा हळु जाण्यास सांगतो.
 3. A green light tells to go.
  हिरवा दिवा जायला सांगतो.

या प्रमाणे, आणखी काही चिन्हे देखील आपल्याला काहीतरी सांगत असतात. त्यापैकी काही खाली दिली आहेत.

एक नजर टाका-

 1. Cycle route ahead 
  पुढे सायकल मार्गआहे
 2. School ahead
  पुढे शाळाआहे
 3. Keep to the left.
  डावीकडुन जा
 4. Right turn ahead
  पुढे उजवीकडे वळण आहे
 5. Road is closed
  रस्ता बंद आहे
 6. Dead end ahead
  पुढे स्त्याचा शेवट आहे
 7. Tunnel ahead
  पुढे बोगदा आहे
 8. U-turn
  वळण
 9. Straight
  सरळ
 10. No U-turn
  वळण नाही
 11. No left turn
  डावे वळण नाही
 12. No parking area
  गाडी उभी करण्यास मनाईआहे
 13. No entry 
  प्रवेश नाही
 14. Drive slowly    
  हळू चालवा
 15. Heavy vehicles are not allowed.
  अवजड वाहनांना परवानगी नाही.
 16. Toll plaza ahead
  पुढे जकात नाका आहे
 17. Uneven road
  ऊबड-खाबड रस्ता
 18. Falling rocks
  पडणारे खडक
 19. Traffic signals not in use
  रहदारी चिन्हे वापरात नाहीत
 20. Slippery road
  निसरडा रस्ता
 21. Steep hill downwards
  मोठया उताराचि टेकडी
 22. Steep hill upwards
  मोठया चढाचि टेकडी
 23. Zebra crossing
  पादचार्‍यांना जाण्यासाठी रुंद पांढर्‍या पट्ट्यांनी रंगविलेला रस्ता
 24. Wild animals
  वन्य प्राणी
 25. Risk of ice
  बर्फाचा धोका
 26. Men at work
  माणसे कामावर आहेत
 27. Prohibited area
  निषिद्ध क्षेत्र
 28. The road narrows on the right.
  रस्ता उजवीकडे अरुंद आहे.
 29. The road narrows on both sides.
  दोन्ही बाजूंनी रस्ता अरुंद आहे.
 30. Two-way traffic straight ahead.
  दुतर्फा रहदारी      

               Back          Next