Use of ‘These’: Negative Answers

'या'(दिज)चा वापर: नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'दिज' वापरून व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत. नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + these + are + not + other words
 • नाही, + या/ह्या / ही/ हे + क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द
 • No, + these + noun + are + not + other words
 • नाही, + या/ह्या / ही/ हे + नाम + क्रियापद + नाही+ अन्य शब्द

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + these + aren’t
 • नाही + या/ह्या / ही/ हे  + नव्हतो / नव्हते

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, these are not oranges.
  नाही, हे संत्रे नाहीत. (No, these aren’t.)
 2. No, these pens are not yellow in colour.
  नाही, हे पेन पिवळ्या रंगाचे नाहीत. (No, these aren’t.)
 3. No, these are not oil paintings.
  नाही, ही तैलचित्रे नाहीत. (No, these aren’t.)
 4. No, these are not the books I need.
  नाही, ही माझ्या गरजेची पुस्तके नाहीत. (No, these aren’t.)
 5. No, these are not my pens.
  नाही, हे माझे पेन नाहीत. (No, these aren’t.)
 6. No, these are not your pencils.
  नाही, ह्या तुमच्या पेन्सिलि नाहीत. (No, these aren’t.)
 7. No, these are not pink flowers.
  नाही, ही गुलाबी फुले नाहीत. (No, these aren’t.)
 8. No, these are not soft toys.
  नाही, ह्या मऊ खेळणी नाहीत. (No, these aren’t.)
 9. No, these boys are not very clever.
  नाही, ही मुले खूप हुशार नाहीत. (No, these aren’t.)
 10. No, these cycles are not useful for handicaps.
  नाही, ह्या सायकली अपंगांसाठी उपयोगी नाहीत. (No, these aren’t.)
 11. No, these guys are not very tall.
  नाही, हे लोक खूप उंच नाहीत. (No, these aren’t.)
 12. No, these boys are not scholars.
  नाही, ही मुले विद्वान नाहीत. (No, these aren’t.)
 13. No, these are not my flowers.
  नाही, ही माझी फुले नाहीत. (No, these aren’t.)
 14. No, these books are not mine.
  नाही, ही पुस्तके माझी नाहीत. (No, these aren’t.)
 15. No, these clothes are not blue in colour.
  नाही, हे कपडे निळ्या रंगाचे नाहीत. (No, these aren’t.)
 16. No, these are not CDs of an event.
  नाही, या कार्यक्रमाच्या सीडी नाहीत. (No, these aren’t.)
 17. No, these cell phones are not attractive.
  नाही, हे भ्रमणध्वनी आकर्षक नाहीत. (No, these aren’t.)
 18. No, these are not printing machines.
  नाही, हे छपाई मशीन नाहीत. (No, these aren’t.)
 19. No, these are not men's wear.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, हे पुरुषाचे पोशाख नाहीत. (No, these aren’t.)
 20. No, these chairs are not red in colour.
  नाही, ह्या खुर्च्या लाल रंगाच्या नाहीत. (No, these aren’t.)
 21. No, these students are not in the sixth standard.
  नाही, हे विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत नाहीत. (No, these aren’t.)
 22. No, these are not the shortcut methods to learn mathematics.
  नाही, गणित शिकण्यासाठी ह्या छोट्या पर्यायी पद्धती नाहीत. (No, these aren’t.)
 23. No, these are not whiteboards.
  नाही, हे पांढरा पृष्ठभाग असलेले पुसण्यायोग्य फलकनाहीत.(No, these aren’t.)
 24. No, these are not miniatures.
  नाही, ही लघुचित्रे नाहीत. (No, these aren’t.)
 25. No, these TV channels are not the best.
  नाही, हे टीव्ही चॅनल सर्वोत्कृष्ट नाहीत. (No, these aren’t.)
 26. No, these bags are not attractive.
  नाही, ह्या पिशव्या आकर्षक नाहीत. (No, these aren’t.)
 27. No, these bags are not handmade.
  नाही, या पिशव्या हस्तनिर्मित नाहीत. (No, these aren’t.)
 28. No, these utensils are not clean.
  नाही, ही भांडी स्वच्छ नाहीत. (No, these aren’t.)
 29. No, these are not girls’ clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, हे मुलींचे कपडे नाहीत. (No, these aren’t.)
 30. No, these boys are not handsome.
  नाही, ही मुले देखणी नाहीत. (No, these aren’t.)

   Back          Next