Use of ‘These’: Affirmative Answers

'या' चा वापरः सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'these' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.
सकारात्मक उत्तराची रचना
ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;
 • Yes, + these + are + other words
 • होय , + या/ह्या / ही/ हे + क्रियापद + अन्य शब्द
 • Yes, + these + noun + are + other words
 • होय , + या/ह्या / ही/ हे + नाम + क्रियापद + अन्य शब्द
किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-
 • Yes, + these + are.
 • होय + कर्ता  + होतो/होते /होता/ होती
असे म्हणू शकतो. येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे. एक नजर टाका–
 1. Yes, these are oranges.
  होय, हे संत्रे आहेत.(Yes, these are.)
 2. Yes, these pens are yellow in colour.
  होय, हे पेन पिवळ्या रंगाचे आहेत.(Yes, these are.)
 3. Yes, these are oil paintings.
  होय, हे तैल चित्रे आहेत. (Yes, these are.)
 4. Yes, these are the books I need.
  होय, ही माझ्या गरजेची पुस्तके आहेत. (Yes, these are.)
 5. Yes, these are my pens.
  होय, हे माझे पेन आहेत. (Yes, these are.)
 6. Yes, these are your pencils.
  होय, ह्या तुमच्या पेन्सिलि आहेत.(Yes, these are.)
 7. Yes, these are pink flowers.
  होय, ही गुलाबी फुले आहेत. (Yes, these are.)
 8. Yes, these are soft toys.
  होय, ह्या मऊ खेळणी आहेत. (Yes, these are.)
 9. Yes, these boys are very clever.
  होय, ही मुले खूप हुशार आहेत. (Yes, these are.)
 10. Yes, these cycles are useful for handicaps.
  होय, ह्या सायकली अपंगांसाठी उपयोगी आहेत. (Yes, these are.)
 11. Yes, these guys are very tall.
  होय, हे लोक खूप उंच आहेत. (Yes, these are.)
 12. Yes, these boys are scholars.
  होय, ही मुले विद्वान आहेत. (Yes, these are.)
 13. Yes, these are my flowers.
  होय, ही माझी फुले आहेत.(Yes, these are.)
 14. Yes, these books are mine.
  होय, ही पुस्तके माझी आहेत.(Yes, these are.)
 15. Yes, these clothes are blue in colour.
  होय, हे कपडे निळ्या रंगाचे आहेत.(Yes, these are.)
 16. Yes, these are CDs of an event.
  होय, या कार्यक्रमाच्या सीडी आहेत. (Yes, these are.)
 17. Yes, these cell phones are attractive.
  होय, हे भ्रमणध्वनी आकर्षक आहेत. (Yes, these are.)
 18. Yes, these are printing machines.
  होय, हे छपाई मशीन आहेत. (Yes, these are.)
 19. Yes, these are men's wear.
  होय, हे पुरुषाचे पोशाख आहेत. (Yes, these are.)
 20. Yes, these chairs are red in colour.
  होय, ह्या खुर्च्या लाल रंगाच्या आहेत. (Yes, these are.)
 21. Yes, these students are in the sixth standard.
  होय, हे विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत आहेत. (Yes, these are.)
 22. Yes, these are the shortcut methods to learn Mathematics.
  होय, गणित शिकण्यासाठी ह्या छोट्या पर्यायी पद्धती आहेत.(Yes, these are.)
 23. Yes, these are whiteboards.
  होय, हे पांढरा पृष्ठभाग असलेले पुसण्यायोग्य फलकआहेत. (Yes, these are.)
 24. Yes, these are miniatures.
  होय, ही लघुचित्रे आहेत. (Yes, these are.)
 25. Yes, these TV channels are the best.
  होय, हे टीव्ही चॅनल सर्वोत्कृष्टआहेत. (Yes, these are.)
 26. Yes, these bags are attractive.
  होय, ह्या पिशव्या आकर्षक आहेत. (Yes, these are.)
 27. Yes, these bags are handmade.
  होय, या पिशव्या हस्तनिर्मित आहेत. (Yes, these are.)
 28. Yes, these utensils are clean.
  होय, ही भांडी स्वच्छ आहेत. (Yes, these are.)
 29. Yes, these are girls’ clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  होय, हे मुलींचे कपडे आहेत. (Yes, these are.)
 30. Yes, these boys are handsome.
  होय, ही मुले देखणी आहेत. (Yes, these are.)
   Back          Next