About the Dress

पोशाखा बद्दल

काही सामान्यत: बोलली जाणारी वाक्ये.

 1. Your top cloth is very shiny.
  तुमच्या ब्लाउजचे कापड खूप चमकदार आहे.
 2. I got it for a hundred rupees per meter.
  मला हे शंभर रुपये मीटर मिळाले.
 3. It is sewed in a nice way.
  हे छान पद्धतीने शिवले आहे.
 4. Indian women mostly drape a sari.
  भारतीय महिला बहुधा साडी नेसतात.
 5. There are so many types of design.
  डिझाइनचे बरेच प्रकार आहेत.
 6. I purchased these shirts for my son.
  हे सदरे मी माझ्या मुलासाठी विकत घेतले.
 7. He likes such type of t-shirt.
  त्याला अशा प्रकारचा टी-शर्ट आवडतो.
 8. Her dress is similar to mine.
  तिचा ड्रेस माझ्यासारखाच आहे.
 9. This top is loose for me.
  हे ब्लाउज मला सैल होते.
 10. This coat is loose at the waist.
  हा कोट कमरेला सैल आहे.
 11. But it is a waterproof coat.
  पण हा जलरोधक कोट आहे.
 12. Don’t put on wet clothes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ओले कपडे घालू नका.
 13. It is raining, wear a raincoat.
  पाऊस पडत आहे, (रेनकोट) पावसापासून संरक्षण देणारा कोट घाला.
 14. He likes t-shirts in the latest fashion.
  त्याला नवीन फॅशनचे टी-शर्ट आवडतात.
 15. I have a white uniform.
  माझ्याकडे पांढरा गणवेश आहे.
 16. To put on a blue uniform is compulsory.
  निळ्या रंगाचा गणवेश घालणे अनिवार्य आहे.
 17. Give my clothes to the laundry.
  माझे कपडे धुण्यासाठी दे/ द्या.
 18. Iron my pants.
  माझ्या विजारीवर इस्तरी कर.
 19. This shirt is very warm.
  हा सदरा खुप उबदार आहे.
 20. It is made of cotton.
  हे सूतापासून बनविलेले आहे.
 21. I liked the blue one-piece.
  मला निळा एकसंध (एकाच अविभाजित तुकड्यात बनविलेला )पोशाखआवडला.
 22. She prefers knee-length top.
  ति गुडघ्यापर्यंत लांबीचा टॉप पसंत करते.
 23. He wore a black shirt, dhoti, and turban.
  त्याने काळा सदरा (शर्ट), धोतर आणि पगडी परिधान केली.
 24. Her blouse is of chintz.
  तिचा ब्लाउज चीटचा आहे.
 25. She draped a yellow sari at the party.
  ति पार्टीमध्ये पिवळी साडी नेसली.
 26. Dhoti and kurta is a native Indian dress for men.
  धोती आणि कुर्ता हा पुरुषांचा मूळ भारतीय पोशाख आहे.
 27. Lahenga choli is a traditional dress for girls.
  लहेंगा चोळी हा मुलींचा पारंपारिक ड्रेस आहे.
 28. Sari is an unstitched piece of cloth.
  साडी हा न शिवलेला कपडा असतो.
 29. Ghagra is worn with a belt around the waist.
  घागरा कमरेभोवती कंबरपट्यासह घातला जातो.
 30. Maharashtrian sari is longer than the usual one.
  महाराष्ट्राची साडी नेहमीपेक्षा जास्त लांब असते.

   Back          Next