Study room

अभ्यासिका

 1. Backpack
  पाठीवरील  पिशवी
 2. Ballpoint pens
  बॉलपॉइंट पेन
 3. Book
  पुस्तक
 4. Book shelf
  पुस्तके ठेवण्याचे कपाट
 5. Chair
  खुर्ची
 6. Colour pencils
  रंग पेन्सिल
 7. Compass
  कंपास
 8. Dictionary
  शब्दकोश
 9. Divider
  कर्कटक
 10. Eraser
  खोडरबर
 11. File
  फाईल
 12. Gum
  डिंक
 13. Map
  नकाशा
 14. Notebook
  वही
 15. Paintbrushes
    कुंचले
 16. Palette
  चित्रकाराची रंगफळी
 17. Paper
  कागद
 18. Pencil
  पेन्सिल
 19. Pen
   पेन
 20. Pencil case
  पेन्सिलचा डब्बा
 21. Pen holder
  पेन धारक
 22. Protractor
  कोनमापक
 23. Punching machine
  पंचिंग मशीन/ छिद्रणी
 24. Refill
  शाईची कांडी
 25. Ruler
  फूटपट्टी
 26. Set square
  त्रिकोणी गुण्या
 27. Sketch pen
  स्केच पेन
 28. Sharpener
  पेन्सिलला धार लावण्याचे यंत्र
 29. Stapler
  स्टेपलर/ कागद इ एकत्र जोडण्याचे साधन
 30. Writing pad
  लिहिण्याचे पॅड

   Back          Next