Use of Didn’t Have

'नव्हते' चा वापर

In this lesson, we shall see how to form a negative sentence to explain the possession of anything, physical feeling, and relationships in the past.

या पाठात आपण कोणत्याही गोष्टीचा ताबा/ मालकी, शारीरिक भावना व नाती सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

In this lesson, we shall see how to form a sentence with didn’t have.

या पाठात आपण 'डिडन्ट हॅव' सह वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

कशाचीही मालकी नसल्याची सांगण्यासाठी वाक्य रचना कशी करावी हे आपण पाहू.

We can form a sentence as;

आपण वाक्य असे तयार करू शकतो;

 • Subject (any singular/ plural noun) + didn’t have + other words.
 • कर्ता (कोणतेही एकवचनी किंवा अनेकवचनी नाम)  + नव्हते/नव्हता  + उर्वरित शब्द

Let's see how to use didn't have in a sentence.

चला वाक्यात ‘डिडन्ट हॅव’ (नव्हते) कसे वापरायचे ते पाहूया.

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look-

 1. I didn’t have an elder brother.
  (relationship) मला एक मोठा भाऊ नव्हता. (नाते)
 1. Neela didn’t have two maternal aunts.
  (relationship) नीलाला दोन मावश्या नव्हत्या. (नाते)
 1. I didn’t have a coupon from Big Bazar.
     माझ्याकडे बिगबाजारचे कूपन नव्हते.
 1. We didn’t have a meeting at 2 pm yesterday.
  काल दुपारी दोन वाजता आमची बैठक झाली नाही.
 1. She didn’t have musical instruments last night.
  काल रात्री तिच्याकडे वाद्ये नव्हती.
 1. Those boys didn’t have drawing books to draw a design.
  त्या मुलांकडे डिझाईन काढण्यासाठी चित्रकारी पुस्तके नव्हती.
 1. She didn’t have golden bangles.
  तिच्याकडे सोन्याच्या बांगड्या नव्हत्या.
 1. He didn’t have a big assignment of interior design.
  त्याला आंतरिक मांडणीचे मोठे नेमलेले काम नव्हते.
 1. Suvarna didn’t have two bags of red colour.
  सुवर्णाकडे लाल रंगाच्या दोन पिशव्या नव्हत्या.
 1. He didn’t have a circular wall clock.
  त्याच्याकडे भिंतीवरचे वर्तुळाकार घड्याळ नव्हते.
 1. Gaurav didn’t have so much office work yesterday.
  काल गौरवला कार्यालयीन काम खुप नव्हते.
 1. We didn’t have a new guitar that day.
  त्यादिवशी आमच्याकडे नवीन गिटार नव्हता.
 1. Nikita didn’t have a good time with him.
  निकिताने त्याच्याबरोबर चांगला वेळ घालवला नाही.
 1. A lion didn’t have a mane of golden hair.
  सिंहाला सोनेरी केसांची आयाळ नव्हती.
 1. Doctors didn’t have a busy schedule in the medical camp.
  वैद्यकीय शिबिरात डॉक्टरांचे व्यस्त वेळापत्रक नव्हते.
 1. The bird didn’t have a nest in the tree.
  पक्ष्याला झाडावर घरटे नव्हते.
 1. Animals didn’t have enough water in the forest.
  जंगलात प्राण्यांना पुरेसे पाणी नव्हते.
 1. A monkey didn’t have an infant under its arm.
  माकडाच्या बगलेत पिल्लू नव्हते.
 1. They didn’t have violet shirts with a yellow patch.
  त्यांना पिवळ्या रंगाचे ठिगळ लावलेले जांभळे शर्ट नव्हते.
 1. It didn’t have yellow eyes that frightened me.
  त्याच्या पिवळ्या डोळ्यांनी मला घाबरवले नाही.
 1. You didn’t have a blue skirt at the party.
  पार्टीत तुझ्या अंगावर निळा स्कर्ट नव्हता.
 1. We didn’t have that book in the college library.
  आमच्याकडे ते पुस्तक महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात नव्हते.
 1. Parth didn’t have five friends during his college days.
    कॉलेजच्या काळात पार्थला पाच मित्र नव्हते.
 1. Teachers didn’t have a vacation in the month of April.
  एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना सुट्टी नव्हती.
 1. Dolly didn’t have a green skirt with a red frill.
  डॉलीकडे लाल झालरचा हिरवा स्कर्ट नव्हता.
 1. It didn’t have too much pain in its ankle.
  (physical feeling) त्याच्या घोट्यात खूप वेदना नव्हती. (शारीरिक भावना)
 1. I didn’t have a green blouse with a white bow.
  माझ्याकडे पांढरा बो असलेला हिरवा ब्लाउज नव्हता.
 1. We didn’t have violet shirts as our uniform.
  आमचा जांभळा शर्ट हाच गणवेश नव्हता.
 1. That boy didn’t have a black t-scale.
  त्या मुलाकडे काळी टी-स्केल नव्हती.
 1. Sankita didn’t have eight subjects for her syllabus.
  संकिताला अभ्यासक्रमासाठी आठ विषय नव्हते.