Use of had

हॅड (होते)चा वापर:

We use ‘had’ with any singular, or plural noun in the past.

आपण भुतकाळात 'हॅड' कोणत्याही एकवचनी किंवा अनेकवचनी नामासह वापरतो.

We can use ‘had’ to explain-

 • possession of anything in the past
 • physical feeling
 • relationships
 • the action did in the past
 • action completed in the past

आपण ‘हॅड’ भुतकाळातील -

 • कोणत्याही वस्तूचा ताबा
 • शारीरिक भावना
 • नाती
 • केलेली कृती
 • पूर्ण झालेली कृती

यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी वापरू शकतो.

As said above, ‘had’ is used to explain about possession of anything in the present.

वर सांगितल्याप्रमाणे, ‘had’ चा वापर भुतकाळात असलेला कोणत्याही वस्तूचा ताबा/मालकी स्पष्ट करण्यासाठी केला जातो.

मालकी सांगण्यासाठी हॅड चा उपयोग

In this lesson, we shall see how to form a sentence to explain the possession of anything, physical feeling, and relationships.

या पाठात आपण कोणत्याही गोष्टीचा ताबा/ मालकी, शारीरिक भावना व नाती सांगण्यासाठी वाक्य कसे तयार करावे ते पाहू.

Formation of a sentence

वाक्यरचना

We can form a sentence as;

आपण वाक्य असे बनवू शकतो;

 • Subject (any singular/ plural noun) + had + remaining words.
 • कर्ता (कोणतेही एकवचनी किंवा अनेकवचनी नाम)  + होते + उर्वरित शब्द

In these sentences, ‘had’ is used as the main verb. Let's see how to use had in a sentence.

या वाक्यांमध्ये, ‘हॅड’ मुख्य क्रियापद म्हणून वापरले जाते. चला वाक्यात ‘हॅड’ कसे वापरायचे ते पाहूया.

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look-

चला एक नजर टाकूया-

 1. I had an elder brother.
  (relationship) मला एक मोठा भाऊ होता.(नाते)
 2. Neela had two maternal aunts.
  (relationship) नीलाला दोन मावश्या होत्या. (नाते)
 3. I had a coupon from Big Bazar.
    माझ्याकडे बिगबाजारचे कूपन होते.
 4. We had a meeting at 2 pm yesterday.
  काल दुपारी दोन वाजता आमची बैठक झाली.
 5. She had musical instruments last night.
  काल रात्री तिच्याकडे वाद्ये होती.
 6. Those boys had drawing books to draw a design.
  त्या मुलांकडे डिझाईन काढण्यासाठी चित्रकारी पुस्तके होती.
 7. She had golden bangles.
  तिच्याकडे सोन्याच्या बांगड्या होत्या.
 8. He had a big assignment of interior design.
  त्याला आंतरिक मांडणीचे मोठे नेमलेले काम होते.
 9. Suvarna had two bags of red colour.
  सुवर्णाकडे लाल रंगाच्या दोन पिशव्या होत्या.
 10. He had a circular wall clock.
  त्याच्याकडे भिंतीवरचे वर्तुळाकार घड्याळ होते.
 11. Gaurav had so much office work yesterday.
  काल गौरवला कार्यालयीन काम खुप होते.
 12. We had a new guitar that day.
  त्यादिवशी आमच्याकडे नवीन गिटार होता.
 13. Nikita had a good time with him.
  निकिताने त्याच्याबरोबर चांगला वेळ घालवला.
 14. A lion had a mane of golden hair.
  सिंहाला सोनेरी केसांची आयाळ होती.
 15. Doctors had a busy schedule in the medical camp.
  वैद्यकीय शिबिरात डॉक्टरांचे व्यस्त वेळापत्रक होते.
 16. The bird had a nest in the tree.
  पक्ष्याला झाडावर घरटे होते.
 17. Animals had enough water in the forest.
  जंगलात प्राण्यांना पुरेसे पाणी होते.
 18. A monkey had an infant under its arm.
  माकडाच्या बगलेत पिल्लू होते.
 19. They had violet shirts with a yellow patch.
  त्यांना पिवळ्या रंगाचे ठिगळ लावलेले जांभळे शर्ट होते.
 20. It had yellow eyes that frightened me.
  त्याच्या पिवळ्या डोळ्यांनी मला घाबरवले.
 21. You had a blue skirt at the party.
  पार्टीत तुझ्या अंगावर निळा स्कर्ट होता.
 22. We had that book in the college library.
  आमच्याकडे ते पुस्तक महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात होते.
 23. Parth had five friends during his college days.
   कॉलेजच्या काळात पार्थला पाच मित्र होते.
 24. Teachers had a vacation in the month of April.
  एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना सुट्टी होती.
 25. Dolly had a green skirt with a red frill.
  डॉलीकडे लाल झालरचा हिरवा स्कर्ट होता.
 26. It had too much pain in its ankle.
  (physical feeling) त्याच्या घोट्यात खूप वेदना होती. (शारीरिक भावना)
 27. I had a green blouse with a white bow.
  माझ्याकडे पांढरा बो असलेला हिरवा ब्लाउज होता.
 28. We had violet shirts as our uniform.
  आमचा जांभळा शर्ट हाच गणवेश होता.
 29. That boy had a black t-scale.
  त्या मुलाकडे काळी टी-स्केल होती.
 30. Sankita had eight subjects for her syllabus.
  संकिताला अभ्यासक्रमासाठी आठ विषय होते.

Leave a Comment