Reptiles

सरपटणारे प्राणी

 1. Alligator
  सुसर
 2. Adder
  आकाराने लहान असा एक विषारी साप
 3. Aravalli hill gecko
  अरवलि पर्वतावर आढळणारी छोटी पाल
 4. Bengal monitor
  घोरपड
 5. Black mamba
  काळा मंबा
 6. Boa constrictor
  अजगर/ भक्ष्याला दाबून ठार मारणारा साप
 7. Bronze grass skink
  सापसुरळी
 8. Chameleon
  सरडा
 9. Cobra
  कोब्रा
 10. Crocodile
  मगर
 11. Gecko
  गेको/छोटी पाल
 12. Gila monster
  मोठी विषारी पाल
 13. Iguana
  दक्षिण अमेरिकेत आढळणारी एक मोठी घोरपड
 14. Komodo dragon
  कोमोडो ड्रॅगन/ इंडोनेशिया मध्ये आढळणारी एक मोठी पाल
 15. Leatherback turtle
  कवचाऐवजी कठीण त्वचा असलेले मोठे कासव
 16. Lizard
  पाल
 17. Madagascar blind snake
  अंध, लहान, जंतासारखा साप
 18. Mamba
  मांबा
 19. Monitor lizard
  घोरपड
 20. Nile crocodile
  नाईल मगर/ लांब, अरुंद डोके असलेली आफ्रिका आणि मेडागास्करमध्ये आढळणारी मगर
 21. Pig-nosed turtle
  डुकरासारखे -नाक असलेले कासव
 22. Python
   अजगराच्या जातीचा एक साप
 23. Rattle snake
  शेपटीने खडखड असा आवाज करणारा एक विषारी साप
 24. Reticulate gila monster
  पालिची एक मोठी विषारी प्रजाती
 25. Roti island snake-necked turtle
  रोटी बेटावर आढळणारे, सापाच्या-मानेप्रमाणे मान असलेले कासव
 26. Round island keel-scaled boa
  अंगावर कठीण खवले असलेला, रंग बदलणारा अजगर
 27. Snake
  साप
 28. Tadpole
  अगदी लहान बेडूक
 29. Turtle
  कासव
 30. Viper
  एक प्राणघातक साप

Back        Next