Use of ‘Am’: Negative Sentences about Profession

अ‍ॅमचा वापरः व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्य

Formation of negative sentence about profession with ‘am’ 

'अ‍ॅम' सह व्यवसायाबद्दल नकारात्मक वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना आहे-

 • Subject (I) +  am +not + remaining words
 • कर्ता (मी) + अ‍ॅम + नाही + उर्वरित शब्द

नकारात्मक वाक्यांमध्ये 'अ‍ॅम' वापरण्याविषयी चर्चा करू.

to tell about profession

व्यवसायाबद्दल सांगणे

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. I am not a doctor. 
   
  मी डॉक्टर नाही.
 2. I am not a professor.
   
  मी प्राध्यापक नाही.
 3. I am not a potter. 
   
  मी कुंभार नाही.
 4. I am not an engineer. 
   
  मी अभियंता नाही.
 5. I am not a cook. 
   
  मी स्वयंपाकीण नाही.
 6. I am not a hawker. 
   
  मी एक फेरीवाला नाही.
 7. I am not a collector. 
   
  मी जिल्हाधिकारी नाही.
 8. I am not a watchman. 
   
  मी पहारेकरी नाही.
 9. I am not an advocate. 
   
  मी एक वकील नाही.
 10. I am not a manager. 
   
  मी व्यवस्थापक नाही.
 11. I am not a reporter. 
   
  मी पत्रकार नाही.
 12. I am not a photographer. 
   
  मी छायाचित्रकार नाही.
 13. I am not a player. 
   
  मी एक खेळाडू नाही.
 14. I am not a clerk. 
   
  मी लिपिक नाही.
 15. I am not a poet. 
   
  मी कवी नाही.
 16. I am not a driver. 
   
  मी वाहनचालक नाही.
 17. I am not a teacher. 
   
  मी शिक्षक नाही.
 18. I am not a shopkeeper.
   
  मी दुकानदार नाही.
 19. I am not a writer. 
   
  मी लेखक नाही.
 20. I am not an officer. 
   
  मी एक अधिकारी नाही. 
 21. I am not a minister. 
   
  मी मंत्री नाही.
 22. I am not an MLA. 
   
  मी आमदार नाही.
 23. I am not a mason. 
   
  मी गवंडी नाही. 
 24. I am not a contractor. 
   
  मी एक ठेकेदार नाही.
 25. I am not an actor. 
   
  मी अभिनेता नाही.
 26. I am not a salesman. 
   
  मी एक विक्रेता नाही.  
 27. I am not an editor. 
   
  मी संपादक नाही.
 28. I am not an auditor. 
   
  मी लेखापरीक्षक नाही.
 29. I am not a bank manager. 
   
  मी बँक व्यवस्थापक नाही.
 30. I am not a film producer. 
   
    मी एक चित्रपट निर्माता नाही.

BACK                            पुढे    NEXT