Buildings

इमारती

 1. Amphitheatre
  आखाड्याभोवती प्रेक्षकांसाठी बांधलेले वर्तुळाकार प्रेक्षागृह
 2. Aquarium
  मत्स्यालय 
 3. Cathedral
  बिशपशी अधिकृतपणे संबंधित असलेला त्याच्या अधिकाराच्या प्रदेशातील मुख्य चर्च
 4.  Cell   
  कोठडी  
 5. Church
  चर्च/ख्रिश्चनांचे देऊळ 
 6. Club
   संघ
 7. College
  महाविद्यालय
 8. Concert hall
  मैफिलीसाठी उपयोगात असलेली प्रशस्त खोली 
 9. Factory
  कारखाना
 10. Fort
  किल्ला   
 11. Granary
  धान्याचे कोठार
 12. Gymnasium
  व्यायामशाळा
 13. Hospital
  रुग्णालय
 14. Ice factory
  बर्फ कारखाना   
 15. Laboratory
  प्रयोगशाळा
 16. Library
  ग्रंथालय
 17. Mosque
  मशिद
 18. Museum
  संग्रहालय   
 19. Office
  कार्यालय
 20. Prison
  कारागृह
 21. Pyramid
  पिरॅमिड 
 22. School
  शाळा   
 23. Shopping centre
  खरेदी केंद्र
 24. Skyscraper
  गगनचुंबी इमारत
 25. Stadium
   क्रीडाभूमी
 26. Store room
  भांडार घर 
 27. Temple
  मंदिर
 28. Tower
  मनोरा/उंच घर
 29. University
  विद्यापीठ 
 30. Zoo
  प्राणीसंग्रहालय 

                      Back        Next