Use of Did Have to Ask a Question about Action

करण्याच्या कृतीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी डिड हॅव चा वापर

आपण भुतकाळातील करण्याच्या कृतीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी have to सह did वापरतो. 

हि रचना नेहमीच्या किंवा कायम स्थितीच्या संदर्भात वापरलि जाते.

म्हणून did have to (चे होते/ वे लागले) चा वापर करून प्रश्नाची रचना अशी आहे-

 • Did + subject + have to + base form of verb +remaining words + question mark (?)
 • डिड + कर्ता (कोणताही- एकवचनी किंवा अनेकवचनी नाम) + हॅव टू  + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द+ प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Did she have to provide food to orphans yesterday?
  काल तिला अनाथांना अन्न पुरवावे लागले का?    
 2. Did I have to serve meals in the cafeteria for my kids?
  मला माझ्या मुलांसाठी कॅफेटेरियामध्ये जेवण वाढावे लागले का?
 3. Did he have to get information about the presence of workers?
  कामगारांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांना माहिती मिळवायची होती का?
 4. Did he have to write an article about a pet for a website?
  त्याला वेबसाइटसाठी पाळीव प्राण्याबद्दल लेख लिहावा लागला का?
 5. Did I have to buy some notebooks for my son?
  मला माझ्या मुलासाठी काही वह्या खरेदी करायच्या होत्या का?
 6. Did she have to manage a program in the office?
  तिला कार्यालयात एक कार्यक्रम व्यवस्थापित करावा लागला का?   
 7. Did he have to participate in the college dance competition?
  त्याला महाविद्यालयीन नृत्य स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला का?
 8. Did Sanika have to convince her mother for her marriage?
  सानिकाला तिच्या लग्नासाठी आईला पटवावे लागले का? 
 9. Did she have to cook for her guests?
  तिला आपल्या पाहुण्यांसाठी स्वयंपाक करावा लागला का?
 10. Did she have to paint her house with her skill?
  तिला आपल्या कौशल्याने तिचे घर रंगवायचे होते का?
 11. Did Saurabh have to check all evidence last night?
  काल रात्री सौरभला सर्व पुरावे तपासावे लागले का?    
 12. Did we have to plant a hundred trees a day?
  आम्हाला दिवसाला शंभर झाडे लावावी लागली का?
 13. Did he have to guard a farmhouse of his sister?
  त्याला आपल्या बहिणीच्या शेतातिल घराची देखभाल करायची होती का?
 14. Did students have to reach for a parade on time?
  विद्यार्थ्यांना परेडसाठी वेळेवर पोहोचायचे होते का?
 15. Did she have to complete her work within an hour?
  तिला आपले काम एका तासाच्या आत पूर्ण करावे लागले का?
 16. Did you have to cultivate fruit trees last year?
  तुम्हाला गेल्या वर्षी फळझाडांची लागवड करावी लागली का?   
 17. Did they have to learn sincerely to crack the competitive exam?
  स्पर्धा परीक्षेत उत्तिर्ण होण्यासाठी त्यांना प्रामाणिकपणे शिकावे लागले का?
 18. Did a waiter have to serve water to all customers?
  वेटरला सर्व ग्राहकांना पाणी द्यावे लागले का? 
 19. Did he have to compromise with her wife?
  त्याला त्याच्या पत्नीशी तडजोड करावी लागली का?
 20. Did students have to put on blue shoes?
  विद्यार्थ्यांना निळे बुट घालावे लागले का? 
 21. Did she have to convey the message to her sister?
  तिला तिच्या बहिणीला संदेश द्यावा लागला का?
 22. Did a worker have to work for eight hours?
  कामगाराला आठ तास काम करावे लागले का?   
 23. Did an elephant have to pull the log?
  हत्तीला लाकडाचा ओंडका खेचावा लागला का?
 24. Did a bullock have to work in a field?
  बैलाला शेतात काम करायचे होते का?
 25. Did a teacher have to teach Mathematics in an easy way?
   शिक्षकाला गणित सोप्या पद्धतीने शिकवायचे होते का?
 26. Did a student have to wear a school uniform?
  विद्यार्थ्याला शाळेचा गणवेश घालायचा होता का?
 27. Did she have to try her best to succeed in this competitive world?
  या स्पर्धात्मक जगात यशस्वी होण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागले का?  
 28. Did the staff have to arrive before 10 o’clock?
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  कर्मचाऱ्यांना 10 वाजण्याच्या आधी पोहोचायचे होते का? 
 29. Did we have to speak our minds clearly in that situation?
  त्या परिस्थितीत आपल्याला आपल्या मनातिल स्पष्टपणे बोलावे लागले का?
 30. Did Sangeeta have to study for four hours every day?
  संगीताला दररोज चार तास अभ्यास करावा लागला का?

                   Back        Next