Use of Didn’t have: Negative Answers about Action to Do

Didn't have चा वापर: करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे

आपण भुतकाळातील करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have to  सह didn't (डिड चे नकारात्मक रुप ) वापरतो.

वाक्यरचना

The formation of a negative answer is as;

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject + didn’t have to + base form of verb + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (कोणताही- एकवचनी किंवा अनेकवचनी नाम) + चे नव्हते/ वे लागले नाही  + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, she didn’t have to provide food to orphans yesterday.
  नाही, काल तिला अनाथांना अन्न पुरवावे लागले नाही.
 2. No, I didn’t have to serve meals in the cafeteria for my kids.
  नाही, मला माझ्या मुलांसाठी कॅफेटेरियामध्ये जेवण वाढावे लागले नाही.
 3. No, he didn’t have to get information about the presence of workers.
  नाही, कामगारांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांना माहिती मिळवायची नव्हती.
 4. No, he didn’t have to write an article about a pet for a website.
  नाही, त्याला वेबसाइटसाठी पाळीव प्राण्याबद्दल लेख लिहावा लागला नाही.
 5. No, I didn’t have to buy some notebooks for my son.
  नाही, मला माझ्या मुलासाठी काही वह्या खरेदी करायच्या नव्हत्या.
 6. No, she didn’t have to manage a program in the office.
  नाही, तिला कार्यालयात एक कार्यक्रम व्यवस्थापित करावा लागला नाही.
 7. No, he didn’t have to participate in the college dance competition.
  नाही, त्याला महाविद्यालयीन नृत्य स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला नाही.
 8. No, Sanika didn’t have to convince her mother for her marriage.
  नाही, सानिकाला तिच्या लग्नासाठी आईला पटवावे लागले नाही.
 9. No, she didn’t have to cook for her guests.
  नाही, तिला आपल्या पाहुण्यांसाठी स्वयंपाक करावा लागला नाही.
 10. No, she didn’t have to paint her house with her skill.
  नाही, तिला आपल्या कौशल्याने तिचे घर रंगवायचे नव्हते.
 11. No, Saurabh didn’t have to check all evidence last night.
  नाही, काल रात्री सौरभला सर्व पुरावे तपासावे लागले नाही.
 12. No, we didn’t have to plant a hundred trees a day.
  नाही, आम्हाला दिवसाला शंभर झाडे लावावी लागली नाही.
 13. No, he didn’t have to guard a farmhouse of his sister.
  नाही, त्याला आपल्या बहिणीच्या शेतातिल घराची देखभाल करायची नव्हती.
 14. No, students didn’t have to reach for a parade on time.
  नाही, विद्यार्थ्यांना परेडसाठी वेळेवर पोहोचायचे नव्हते.
 15. No, she didn’t have to complete her work within an hour.
  नाही, तिला आपले काम एका तासाच्या आत पूर्ण करावे लागले नाही.
 16. No, you didn’t have to cultivate fruit trees last year.
  नाही, तुम्हाला गेल्या वर्षी फळझाडांची लागवड करावी लागली नाही.
 17. No, they didn’t have to learn sincerely to crack the competitive exam.
  नाही, स्पर्धा परीक्षेत उत्तिर्ण होण्यासाठी त्यांना प्रामाणिकपणे शिकावे लागले नाही.
 18. No, a waiter didn’t have to serve water to all customers.
  नाही, वेटरला सर्व ग्राहकांना पाणी द्यावे लागले नाही.
 19. No, he didn’t have to compromise with her wife.
   नाही, त्याला त्याच्या पत्नीशी तडजोड करावी लागली नाही.
 20. No, students didn’t have to put on blue shoes.
   नाही, विद्यार्थ्यांना निळे बुट घालावे लागले नाही.
 21. No, she didn’t have to convey the message to her sister.
  नाही, तिला तिच्या बहिणीला संदेश द्यावा लागला नाही.
 22. No, a worker didn’t have to work for eight hours.
  नाही, कामगाराला आठ तास काम करावे लागले नाही.
 23. No, an elephant didn’t have to pull the log.
  नाही, हत्तीला लाकडाचा ओंडका खेचावा लागला नाही.
 24. No, a bullock didn’t have to work in a field.
  नाही, बैलाला शेतात काम करायचे नव्हते.
 25. No, a teacher didn’t have to teach Mathematics in an easy way.
  नाही, शिक्षकाला गणित सोप्या पद्धतीने शिकवायचे नव्हते.
 26. No, a student didn’t have to wear a school uniform.
  नाही, विद्यार्थ्याला शाळेचा गणवेश घालायचा नव्हता.
 27. No, she didn’t have to try her best to succeed in this competitive world.
  नाही, या स्पर्धात्मक जगात यशस्वी होण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागले नाही.
 28. No, the staff didn’t have to arrive before 10 o’clock.
  नाही, कर्मचाऱ्यांना 10 वाजण्याच्या आधी पोहोचायचे नव्हते.
 29. No, we didn’t have to speak our minds clearly in that situation.
  नाही, त्या परिस्थितीत आपल्याला आपल्या मनातिल स्पष्टपणे बोलावे लागले नाही.
 30. No, Sangeeta didn’t have to study for four hours every day.
  नाही, संगीताला दररोज चार तास अभ्यास करावा लागला नाही.

Back        Next