Use of Didn’t have: Negative Answers about Action to Do

Didn't have चा वापर: करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे

आपण भुतकाळातील करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have to  सह didn't (डिड चे नकारात्मक रुप ) वापरतो.

वाक्यरचना

The formation of a negative answer is as;

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject + didn’t have to + base form of verb + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (कोणताही- एकवचनी किंवा अनेकवचनी नाम) + चे नव्हते/ वे लागले नाही  + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, she didn’t have to provide food to orphans yesterday.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, काल तिला अनाथांना अन्न पुरवावे लागले नाही.
 2. No, I didn’t have to serve meals in the cafeteria for my kids.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, मला माझ्या मुलांसाठी कॅफेटेरियामध्ये जेवण वाढावे लागले नाही.
 3. No, he didn’t have to get information about the presence of workers.
  नाही, कामगारांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांना माहिती मिळवायची नव्हती.
 4. No, he didn’t have to write an article about a pet for a website.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, त्याला वेबसाइटसाठी पाळीव प्राण्याबद्दल लेख लिहावा लागला नाही.
 5. No, I didn’t have to buy some notebooks for my son.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, मला माझ्या मुलासाठी काही वह्या खरेदी करायच्या नव्हत्या.
 6. No, she didn’t have to manage a program in the office.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तिला कार्यालयात एक कार्यक्रम व्यवस्थापित करावा लागला नाही.
 7. No, he didn’t have to participate in the college dance competition.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, त्याला महाविद्यालयीन नृत्य स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला नाही.
 8. No, Sanika didn’t have to convince her mother for her marriage.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, सानिकाला तिच्या लग्नासाठी आईला पटवावे लागले नाही.
 9. No, she didn’t have to cook for her guests.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तिला आपल्या पाहुण्यांसाठी स्वयंपाक करावा लागला नाही.
 10. No, she didn’t have to paint her house with her skill.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तिला आपल्या कौशल्याने तिचे घर रंगवायचे नव्हते.
 11. No, Saurabh didn’t have to check all evidence last night.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, काल रात्री सौरभला सर्व पुरावे तपासावे लागले नाही.
 12. No, we didn’t have to plant a hundred trees a day.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, आम्हाला दिवसाला शंभर झाडे लावावी लागली नाही.
 13. No, he didn’t have to guard a farmhouse of his sister.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, त्याला आपल्या बहिणीच्या शेतातिल घराची देखभाल करायची नव्हती.
 14. No, students didn’t have to reach for a parade on time.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, विद्यार्थ्यांना परेडसाठी वेळेवर पोहोचायचे नव्हते.
 15. No, she didn’t have to complete her work within an hour.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तिला आपले काम एका तासाच्या आत पूर्ण करावे लागले नाही.
 16. No, you didn’t have to cultivate fruit trees last year.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तुम्हाला गेल्या वर्षी फळझाडांची लागवड करावी लागली नाही.
 17. No, they didn’t have to learn sincerely to crack the competitive exam.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, स्पर्धा परीक्षेत उत्तिर्ण होण्यासाठी त्यांना प्रामाणिकपणे शिकावे लागले नाही.
 18. No, a waiter didn’t have to serve water to all customers.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, वेटरला सर्व ग्राहकांना पाणी द्यावे लागले नाही.
 19. No, he didn’t have to compromise with her wife.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   नाही, त्याला त्याच्या पत्नीशी तडजोड करावी लागली नाही.
 20. No, students didn’t have to put on blue shoes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   नाही, विद्यार्थ्यांना निळे बुट घालावे लागले नाही.
 21. No, she didn’t have to convey the message to her sister.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तिला तिच्या बहिणीला संदेश द्यावा लागला नाही.
 22. No, a worker didn’t have to work for eight hours.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, कामगाराला आठ तास काम करावे लागले नाही.
 23. No, an elephant didn’t have to pull the log.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, हत्तीला लाकडाचा ओंडका खेचावा लागला नाही.
 24. No, a bullock didn’t have to work in a field.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, बैलाला शेतात काम करायचे नव्हते.
 25. No, a teacher didn’t have to teach Mathematics in an easy way.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, शिक्षकाला गणित सोप्या पद्धतीने शिकवायचे नव्हते.
 26. No, a student didn’t have to wear a school uniform.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, विद्यार्थ्याला शाळेचा गणवेश घालायचा नव्हता.
 27. No, she didn’t have to try her best to succeed in this competitive world.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, या स्पर्धात्मक जगात यशस्वी होण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागले नाही.
 28. No, the staff didn’t have to arrive before 10 o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, कर्मचाऱ्यांना 10 वाजण्याच्या आधी पोहोचायचे नव्हते.
 29. No, we didn’t have to speak our minds clearly in that situation.
  नाही, त्या परिस्थितीत आपल्याला आपल्या मनातिल स्पष्टपणे बोलावे लागले नाही.
 30. No, Sangeeta didn’t have to study for four hours every day.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, संगीताला दररोज चार तास अभ्यास करावा लागला नाही.

Back        Next