Use of Does Have to Ask a Question about Action

करण्याच्या कृतीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी डज हॅव (आहे)चा वापर

आपण करण्याच्या कृतीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी have to 'चे आहे' सह does 'डज' वापरतो.

हि रचना नेहमीच्या किंवा कायम स्थितीच्या संदर्भात वापरलि जाते.

म्हणून have to चा वापर करून प्रश्नाची रचना अशी आहे-

 • Does + subject + have to + base form of verb +remaining words + question mark (?)
 • डज + कर्ता (तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + have to 'चे आहे/वे लागते' + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Does she have to finish her homework?
  तिला तिचे गृहकार्य पूर्ण करायचे आहे/ करावे लागते का?
 2. Does he have to cut down his expenses?
  त्याला त्याचा खर्च कमी करायचा आहे/ करावा लागतो का?
 3. Does she have to provide further information to her boss?
  तिला तिच्या मालकास पुढील माहिती प्रदान करायची आहे/ करावी लागते का?
 4. Does he have to write an essay about the rainy season?
  पावसाळ्याविषयी त्याला एक निबंध लिहावा लागतो/ लिहायचा आहे का?
 5. Does he have to buy pants for his brother?
  त्याला  त्याच्या भावासाठी पेंट खरेदी करावी लागते/करायची आहे का?
 6. Does she have to submit the documents of the project?
  तिला प्रकल्पाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात/ करायची आहेत का?
 7. Does he have to collect the debris from a courtyard?
  त्याला अंगणातून कचरा गोळा करायचा आहे/ करावा लागतो का?
 8. Does Sanika have to obey her mother at any cost?
  सानिकाला कोणत्याही किंमतीत तिच्या आईची आज्ञा पाळायची आहे/  पाळावी लागते का?
 9. Does she have to perform a Bhangra dance on stage?
  तिला स्टेजवर भांगडा नृत्य सादर करायचे आहे का?
 10. Does she have to paint her house with pink colour?
  तिला गुलाबी रंगाने तिचे घर रंगवायचे आहे का?
 11. Does Saurabh have to clean my house today?
  सौरभला आज माझे घर स्वच्छ करावे लागते का?
 12. Does she have to visit the place of my work?
  तिला माझ्या कामाच्या ठिकाणी भेट द्यावी लागते का?
 13. Does it have to feed its two offspring?
  त्यास त्याच्या दोन पिलांना खाऊ घालावे लागते का?
 14. Does a waitress have to reach the hotel by 11 am?
  हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेला सकाळी 11 वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये पोहोचायचे आहे का?
 15. Does she have to complete her work in the office?
  तिला तिचे काम कार्यालयात पूर्ण करावे लागते का?
 16. Does he have to discuss his work with his boss?
  त्याला त्याच्या कामाची चर्चा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या बरोबर करावी लागते का?
 17. Does she have to write a drama for the annual function of a college?
  तिला महाविद्यालयाच्या वार्षिक कार्यक्रमासाठी नाटक लिहावे लागते का?
 18. Does a player have to play with dedication?
  खेळाडूला समर्पणाने खेळावे लागते का?
 19. Does he have to achieve his goal?
  त्याला आपले ध्येय गाठायचे आहे का?
 20. Does she have to survive for her two kids?
  तिला तिच्या दोन मुलांसाठी जगायचे आहे का?
 21. Does a bird have to search for its food?
  पक्ष्याला त्याचे अन्न शोधावे लागते का?
 22. Does a worker have to work to earn money?
  कामगाराला पैसे मिळवण्यासाठी काम करावे लागते का?
 23. Does an actor have to perform well in the film?
  अभिनेत्याला चित्रपटात उत्तम अभिनय करावा लागतो का?
 24. Does a horse have to pull a cart?
  घोड्याला गाडी ओढायची आहे का?
 25. Does a mother have to take care of her child?
  आईला आपल्या मुलाची देखभाल करावी लागते का?
 26. Does a doctor have to treat the patients?
  डॉक्टरला रूग्णांवर उपचार करावे लागतात का?
 27. Does she have to try her best to achieve her goal?
  आपले ध्येय गाठण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतात का?
 28. Does Sonali herself have to drive her car?
  सोनालीला स्वत:लाच गाडी चालवायची आहे का?
 29. Does a bird have to build its nest?
  पक्ष्याला त्याचे घरटे बांधावे लागते का?
 30. Does Sangeeta have to study well to score more?
  अधिक गुण मिळवण्यासाठी संगीताला चांगला अभ्यास करावा लागतो का?

Back        Next