Use of ‘Does Have’ to Ask Questions about Possession

मालकीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी Does have (आहे)चा वापर

The form of 'do' is used to ask a question when it is asked about habitual or permanent action.

सवयी किंवा कायमस्वरुपी क्रियेविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी ‘डू’ चे रूप वापरले जाते.

आपण मालकीविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी have 'आहे' सह does 'डज' वापरतो.

आपण ‘डज हॅव’ तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह वापरतो, म्हणजेच तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

In this sentence, 'does' is used to ask a question. So the formation of this sentence is as;

या वाक्यात, प्रश्न विचारण्यासाठी ' डज ' वापरला जातो. तर या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Does + subject (he/she/it/any singular noun) + have + remaining words + question mark (?)
 • डज + कर्ता (तो /ती / ते किंवा अन्य एकवचनी नाम) + आहे/असते + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look-

चला एक नजर टाकूया-

 1. Does he have a red tie and red cufflinks?
  त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स आहेत का?
 2. Does she have long golden hair?
  तिचे केस लांब सोनेरी आहेत का?
 3. Does Sheela have a book with a plastic cover?
  शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक आहे का?
 4. Does Sameer have a computer with a graphic card?
  समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक आहे का?
 5. Does Gaurav have so much workload in the office?
  गौरवला कार्यालयात खूप कामाचा बोजा आहे का?
 6. Does she have a collection of ornaments?
  तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह आहे का?
 7. Does he have an auto-driving car?
  त्याच्याकडे स्वयंचलित कार आहे का?
 8. Does Neela have two stepsisters? (relationship)
  नीलाला दोन सावत्र बहिणी आहेत का? (नाते)
 9. Does Dolly have a pink doll?
  डॉलीकडे गुलाबी बाहुली आहे का?
 10. Does Nikita have a dozen pencils?
  निकिताकडे एक डझन पेन्सिल आहेत का?
 11. Does he have two bedrooms flat in Mumbai?
  त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट आहे का?
 12. Does Sheela have a severe headache? (physical feeling)
  शीलाला तीव्र डोकेदुखी आहे का? (शारीरिक भावना)
 13. Does he have pain in his ankle?
  त्याच्या घोट्यात वेदना आहे का?
 14. Does she have a piano with its stand?
  तिच्याकडे स्टँडसह पियानो आहे का?
 15. Does it have four sharp sides?
  त्यास चार तीक्ष्ण बाजू आहेत का?
 16. Does he have a meeting at 2 pm today?
  आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक आहे का?
 17. Does she have black pants with two pockets?
  तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट आहे का?
 18. Does a tiger have black stripes on its body?
  वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे असतात का?
 19. Does it have attractive blue eyes?
  त्याचे निळे आकर्षक डोळे आहेत का?
 20. Does a nurse have a difficult job?
  परिचारिकेचे काम कठीण असते का?
 21. Does a teacher have a laptop to teach students?
  विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप आहे का?
 22. Does this boy have a blue dress?
  या मुलाचा निळा पोशाख आहे का?
 23. Does a bird have wings to fly?
  पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख असतात का?
 24. Does an animal have a tail?
  प्राण्याला शेपटी असते का?
 25. Does a squirrel have a beautiful bushy tail?
  खारीला झुबकेदार शेपटी असते का?
 26. Does Parth have a small school bag?
  पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग आहे का?
 27. Does Saurabh have a new white-coloured scale?
  सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी आहे का?
 28. Does she have a gate pass for that event?
  तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र आहे का?
 29. Does he have a controversial life?
  त्याचे जीवन विवादास्पद आहे का?
 30. Does Suvarna have many types of boxes?
  सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स आहेत का?
 31. Does he have two paintings painted by M. F. Husain?
  त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे आहेत का?

Back        Next