Use of Has: Affirmative Answers about Possession

हॅज (आहे)चा वापर: मालकी असण्याविषयी सकारात्मक उत्तरे

आपण वर्तमानकाळातील मालकी असण्याविषयी सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी has 'आहे' चा वापर करतो.

सकारात्मक उत्तराची रचना

आपल्याला माहित आहे कि आपण ‘हॅज’ तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह वापरतो, म्हणजेच तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम.

The formation of an affirmative answer is as;

has (आहे) चा वापर करून सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + Subject (he/she/it/any singular noun) + has + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / ते किंवा अन्य एकवचनी नाम) + आहे/असते + उर्वरित शब्द.

In brief, we can say as;

 • Yes, + subject + has.

थोडक्यात, आपण,

 • होय, +कर्ता + आहेत.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, he has a red tie and red cufflinks.
  होय,त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स आहेत.
 2. Yes, she has long golden hair.
  होय,तिचे केस लांब सोनेरी आहेत.
 3. Yes, Sheela has a book with a plastic cover.
  होय,शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक आहे.
 4. Yes, Sameer has a computer with a graphic card.
  होय,समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक आहे.
 5. Yes, Gaurav has so much workload in the office.
   होय,गौरवला कार्यालयात खूप कामाचा बोजा आहे.
 6. Yes, she has a collection of ornaments.
  होय,तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह आहे.
 7. Yes, he has an auto-driving car.
  होय,त्याच्याकडे स्वयंचलित कार आहे.
 8. Yes, Neela has two stepsisters. (relationship)
  होय,नीलाला दोन सावत्र बहिणी आहेत. (नाते)
 9. Yes, Dolly has a pink doll.
  होय,डॉलीकडे गुलाबी बाहुली आहे.
 10. Yes, Nikita has a dozen pencils.
  होय,निकिताकडे एक डझन पेन्सिल आहेत.
 11. Yes, he has two bedrooms flat in Mumbai.
  होय,त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट आहे.
 12. Yes, Sheela has a severe headache. (physical feeling)
  होय,शीलाला तीव्र डोकेदुखी आहे. (शारीरिक भावना)
 13. Yes, he has pain in his ankle.
  होय,त्याच्या घोट्यात वेदना आहे.
 14. Yes, she has a piano with its stand.
  होय,तिच्याकडे स्टँडसह पियानो आहे.
 15. Yes, it has four sharp sides.
  होय,त्यास चार तीक्ष्ण बाजू आहेत.
 16. Yes, he has a meeting at 2 pm today.
  होय,आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक आहे.
 17. Yes, she has black pants with two pockets.
  होय,तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट आहे.
 18. Yes, a tiger has black stripes on its body.
  होय,वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे असतात.
 19. Yes, it has attractive blue eyes.
  होय,त्याचे निळे आकर्षक डोळे आहेत.
 20. Yes, a nurse has a difficult job.
  होय,परिचारिकेचे काम कठीण असते.
 21. Yes, a teacher has a laptop to teach students.
  होय,विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप आहे.
 22. Yes, this boy has a blue dress.
  होय,या मुलाचा निळा पोशाख आहे.
 23. Yes, a bird has wings to fly.
  होय,पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख असतात.
 24. Yes, an animal has a tail.
  होय,प्राण्याला शेपटी असते.
 25. Yes, a squirrel has a beautiful bushy tail.
  होय,खारीला झुबकेदार शेपटी असते.
 26. Yes, Parth has a small school bag.
  होय,पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग आहे.
 27. Yes, Saurabh has a new white-coloured scale.
  होय,सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी आहे.
 28. Yes, she has a gate pass for that event.
  होय,तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र आहे.
 29. Yes, he has a controversial life.
  होय,त्याचे जीवन विवादास्पद आहे.
 30. Yes, Suvarna has many types of boxes.
  होय,सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स आहेत.
 31. Yes, he has two paintings painted by M. F. Husain.
  होय,त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे आहेत.

Back        Next