Use of ‘doesn’t have’: Answers about Possession

नाही / नसते चा वापर: मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे

आपण वर्तमानकाळातील मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have 'आहे' चा वापर करतो.

आपण मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी तृतीय पुरुषी एकवचनी नामा साठी have  सह doesn't (डू चे नकारात्मक रुप ) वापरतो.

वाक्यरचना

The formation of a negative answer is as;

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject (he/she/it/any singular noun) + doesn't have + other words/remaining words.
 • नाही, + कर्ता (तो /ती / ते किंवा अन्य एकवचनी नाम) + नाही / नसते + इतर/उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, he doesn’t have a red tie and red cufflinks.
  नाही,त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स नाहीत.
 2. No, she doesn’t have long golden hair.
  नाही,तिचे केस लांब सोनेरी नाहीत.
 3. No, Sheela doesn’t have a book with a plastic cover.
  नाही,शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक नाही.
 4. No, Sameer doesn’t have a computer with a graphic card.
  नाही,समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक नाही.
 5. No, Gaurav doesn’t have so much workload in the office.
  नाही,गौरवला कार्यालयात खूप कामाचा बोजा नाही.
 6. No, she doesn’t have a collection of ornaments.
  नाही,तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह नाही.
 7. No, he doesn’t have an auto-driving car.
  नाही,त्याच्याकडे स्वयंचलित कार नाही.
 8. No, Neela doesn’t have two stepsisters. (relationship)
  नाही,नीलाला दोन सावत्र बहिणी नाहीत. (नाते)
 9. No, Dolly doesn’t have a pink doll.
  नाही,डॉलीकडे गुलाबी बाहुली नाही.
 10. No, Nikita doesn’t have a dozen pencils.
  नाही,निकिताकडे एक डझन पेन्सिल नाहीत.
 11. No, he doesn’t have two bedrooms flat in Mumbai.
  नाही,त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट नाही.
 12. No, Sheela doesn’t have a severe headache. (physical feeling)
  नाही,शीलाला तीव्र डोकेदुखी नाही. (शारीरिक भावना)
 13. No, he doesn’t have pain in his ankle.
  नाही,त्याच्या घोट्यात वेदना नाही.
 14. No, she doesn’t have a piano with its stand.
  नाही,तिच्याकडे स्टँडसह पियानो नाही.
 15. No, it doesn’t have four sharp sides.
  नाही,त्यास चार तीक्ष्ण बाजू नाहीत.
 16. No, he doesn’t have a meeting at 2 pm today.
  नाही,आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक नाही.
 17. No, she doesn’t have black pants with two pockets.
  नाही, तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट नाही.
 18. No, a tiger doesn’t have black stripes on its body.
  नाही,वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे नसतात.
 19. No, it doesn’t have attractive blue eyes.
  नाही,त्याचे निळे आकर्षक डोळे नाहीत.
 20. No, a nurse doesn’t have a difficult job.
  नाही,परिचारिकेचे काम कठीण नसते.
 21. No, a teacher doesn’t have a laptop to teach students.
  नाही,विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप नाही.
 22. No, this boy doesn’t have a blue dress.
  नाही,या मुलाचा निळा पोशाख नाही.
 23. No, a bird doesn’t have wings to fly.
  नाही,पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख नसतात.
 24. No, an animal doesn’t have a tail.
  नाही,प्राण्याला शेपटी नसते.
 25. No, a squirrel doesn’t have a beautiful bushy tail.
  नाही,खारीला झुबकेदार शेपटी नसते.
 26. No, Parth doesn’t have a small school bag.
  नाही,पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग नाही.
 27. No, Saurabh doesn’t have a new white-coloured scale.
  नाही,सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी नाही.
 28. No, she doesn’t have a gate pass for that event.
  नाही,तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र नाही.
 29. No, he doesn’t have a controversial life.
  नाही,त्याचे जीवन विवादास्पद नाही.
 30. No, Suvarna doesn’t have many types of boxes.
  नाही,सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स नाहीत.
 31. No, he doesn’t have two paintings painted by M. F. Husain.
  नाही,त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे नाहीत.

Back        Next