Cosmetics

सौंदर्यप्रसाधने

 1. Anti-aging cream
  वृद्ध होण्याची प्रक्रिया प्रतिबंधित करणारा मलम
 2. Baby oil
  त्वचा नरम करण्यासाठी वापरले जाणारे खनिज तेल
 3. Beauty cream
  सौंदर्य वृद्धि मलम
 4. Botox
  अनियंत्रित स्नायू आकुंचन
 5. Cleanser
  त्वचा स्वच्छ करण्यासाठीचे उत्पादन
 6. Coconut oil
  खोबरेल तेल
 7. Cold cream
  त्वचा संरक्षक
 8. Conditioner
  एखाद्या वस्तूची स्थिती सुधारण्यासाठी वापरला जाणारा पदार्थ
 9. Deodorant
  दुर्गंधीनाशक
 10. Depilatory
  नको असलेले केस काढून टाकू शकणारा
 11. Eyebrow pencil
  भुवया रंगवण्याचि पेन्सिल
 12. Eyeliner
  काजळ पेन्सिल
 13. Eye shadow
  डोळ्याभोवती लावण्याचि रंगीबेरंगी पावडर
 14. Face pack
  चेहर्‍याला लावण्याचा पदार्थ
 15. Hair dye
  केसांना लावायचा रंग
 16. Hair gel
  केसांचा जेल
 17. Hair oil
  केसांचे तेल
 18. Kajal
  काजळ
 19. Lip liner
  ओठांच्या बाह्यरेखावर लावण्याचे सौंदर्यप्रसाधन
 20. Lipstick
  ओष्ठशलाका
 21. Mascara
  मस्करा
 22. Moisturizer
  त्वचेतील कोरडेपणा टाळण्यासाठी वापरली जाणारी क्रीम
 23. Nail polish
  नखांवर लावण्याचा रंग
 24. Nail polish remover
  नखांवर लावलेला रंग काढणारा
 25. Ointment
  मलम
 26. Scrub
  त्वचेला स्वच्छ करण्यासाठी चेहरा किंवा शरीरावर लावण्याचे औषधी द्रव
 27. Sunscreen lotion
  सुर्य किरणांपासून संरक्षण करणारे औषधी द्रव
 28. Surama
  सुरमा
 29. Talcum powder
  शरीरावर लावण्याचे पावडर
 30. Warpaint
  युद्ध रंग, संघर्ष करण्यापूर्वी चेहरा आणि शरीर सजवण्यासाठी काही आदिवासींनी वापरलेला रंग

Back        Next

Leave a Comment