Sentences with ‘Take’

'टेक' ची वाक्ये

 • Take him to the garden.
  त्याला बागेत घेऊन जा.
 • She took her boss to the river and showed her the actual situation of the river water.
  तिने तिच्या बॉसला नदीकडे नेले आणि त्यांना नदीच्या पाण्याची वास्तविक परिस्थिती दाखविली.
 • My uncle took my mother’s gold necklace, so my mother is angry with him.
  माझ्या काकांनी माझ्या आईचा सोन्याचा हार घेतला, म्हणून आई त्यांच्यावर रागावली आहे.
 • Nowadays all shops take debit cards.
  आजकाल सर्व दुकाने डेबिट कार्ड स्विकारतात.
 • Why don’t you take his offer?
  आपण त्याचा प्रस्ताव का स्विकारत नाही?
 • I take a pinch of salt in my salad.
  मी माझ्या कोशिंबीरमध्ये एक चिमूटभर मीठ घेतो.
 • It took me four days to clean the complete house.
  पूर्ण घर साफ करण्यास मला चार दिवस लागले.
 • It takes more than one hour to get to Church gate from here.
  येथून चर्चगेटपर्यंत जाण्यास एका तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो.
 • How much time does it take to get from the bus stop to the station?
  बसस्थानकापासुन स्टेशनवर जाण्यासाठी किती वेळ लागतो?
 • Take your time, and submit a fair copy of it in the office.
  आपला वेळ घ्या आणि त्याची सुवाच्य प्रत ऑफिसमध्ये जमा करा.
 • An accident with a bike and a bus took place yesterday evening.
  काल संध्याकाळी दुचाकी व बसचा अपघात झाला.
 • The medicine took effect within half an hour, and he felt much better.
  अर्ध्या तासाच्या आत औषधाचा प्रभाव पडला आणि त्याला बरे वाटले.
 • The plane for Delhi took off at seven o’clock.
  दिल्लीसाठी विमानाने सात वाजता उड्डाण केले.
 • My son went on a trip, and he really took to Himachal Pradesh.
  माझा मुलगा सहलीला गेला, आणि त्याला खरोखर हिमाचल प्रदेश आवडला.
 • He thought he should take up exercising every day.
  त्याला वाटले की त्याने दररोज व्यायाम करायला हवा.
 • He changed all the strategies after taking over the company.
  कंपनीची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्याने सर्व नीती बदलल्या.
 • She takes a bath right after she gets up in the morning.
  ती सकाळी उठल्यानंतर लगेच आंघोळ करते.
 • He is taking a rest in his room.
  तो त्याच्या खोलीत विश्रांती घेत आहे.
 • He doesn’t take care of his pets.
  तो आपल्या पाळीव प्राण्यांची काळजी घेत नाही.
 • He took responsibility for his brother and mother.
  त्याने आपल्या भावाची आणि आईची जबाबदारी घेतली.
 • It will be suitable for you to take a taxi.
  तुमच्यासाठी टॅक्सी करणे योग्य राहील.
 • She knows well which way to take.
  कोणत्या रस्त्याने जायचे हे तिला चांगले ठाऊक आहे.
 • We should always take our work easy.
  आपण आपले काम नेहमी सहज घेतले पाहिजे.
 • She couldn’t take eyes off that jewelry.
  ति दागिन्यांवरून नजर हटवू शकली नाही.
 • He took her mother’s age into account and decided not to go far from home.
  त्याने तिच्या आईचे वय विचारात घेतले आणि घराबाहेर न जाण्याचा निर्णय घेतला.
 • Take off your hat. It seems weird on you.
  तुमची टोपी काढा. ती तुम्हाला विचित्र दिसते.
 • I can’t take it anymore.
  मी आता आणखी सहन करू शकत नाही.
 • She couldn’t take the pains of radiation therapy while she was receiving it.
   उत्सर्जित किरण उपचार घेत असताना ति त्याच्या वेदना सहन करू शकली नाही.
 • He sent a person with an employee to take away his authority.
  त्याने एका व्यक्तीस कर्मचाऱ्याबरोबर त्याचा अधिकार काढून घेण्यासाठी पाठविले.
 • He wanted to take her away from her mother.
  त्याला तिला तिच्या आईपासून तोडायचे होते.

Back        Next