Exclamatory Phrases

उद्गारवाचक वाक्प्रचार

आपण आपल्या आयुष्यात काही उद्गारवाचक वाक्प्रचार वापरतो.

येथे काही मुख्यतः वापरले जाणारे उद्गारवाचक वाक्प्रचारआहेत.

बोलताना हे वाक्प्रचार वापरा.

 1. Oh, my God!
  ओह माझ्या देवा!
 2. May God bless you!
  देव तुम्हाला आशिर्वाद देवो!
 3. Oh, dear!
       ओह, प्रिये!                                   
 4. Thank God!
  देवाचे आभार!
 5. By God’s grace!
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  देवाच्या कृपेने!
 6. Very Good!
  खूप चांगले!
 7. Wow! Well done!
  व्वा! चांगले केले!
 8. Same to you!
  तुला पण!
 9. Of course!
  अर्थात!
 10. Come what may
  काहीही झाले तरी!
 11. What a bother!
  काय त्रास आहे!
 12. Oh! Really!
  ओह! खरोखरच!
 13.  What nonsense!
  काय मूर्खपणा आहे!
 14. Well done!
  चांगले केले!
 15. What a great victory!
  काय मोठा विजय आहे!
 16. How terrible!
  किती भयंकर!
 17. How disgraceful!
  किती लज्जास्पद!
 18. How absurd!
  कसे असमंजस!
 19. How disgusting!
  किती तिरस्करणीय!
 20. What a pleasant surprise!
  किती आनंददायी आश्चर्य!
 21. What an idea!
  काय कल्पना आहे!
 22. What a pity!
  करुणात्मक !
 23.  Watch out!
  सावध रहा!
 24. Touchwood!
  ह्रदयस्पर्शी!
 25. For your good health!
  आपल्या चांगल्या आरोग्यासाठी!
 26. What a shame!
  किती लज्जास्पद!
 27. How tragic!
  किती शोकांतिक!
 28. Hello! Listen!
  लक्ष द्या!

                        BACK                                          NEXT     .