Use of Has: Action to Do

हॅज (आहे)चा वापर: करण्याची कृती

Hasis used to explain the action to do in the present.

हॅज (आहे)चा वापर सध्या करण्याची कृती स्पष्ट करण्यासाठी केला जातो.

Like ‘have’, ‘has’ is also used to explain the action to do in the present. But 'has' is used with only the subject of a third-person and singular noun.

‘हॅव प्रमाणेच ‘हॅज देखील सध्याच्या कृतीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी वापरले जाते. परंतु ‘हॅज’चा वापर फक्त तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह केला जातो.

वाक्यरचना

The formation of this sentence is as;

या वाक्याची रचना अशी आहे-

 • Subject (he/she/it/any singular noun) + has to + base form of verb + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + चे आहे/वे लागते + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. She has to finish her homework.
  तिला तिचे गृहकार्य पूर्ण करायचे आहे/ करावे लागते.
 2. He has to cut down his expenses.
  त्याला त्याचा खर्च कमी करायचा आहे/ करावा लागतो.
 3. She has to provide further information to her boss.
  तिला तिच्या मालकास पुढील माहिती प्रदान करायची आहे/ करावी लागते.
 4. He has to write an essay about the rainy season.
  पावसाळ्याविषयी त्याला एक निबंध लिहावा लागतो/ लिहायचा आहे.
 5. He has to buy black pants for his brother.
  त्याला  त्याच्या भावासाठी काळी पॅन्ट खरेदी करावी लागते/करायची आहे.
 6. She has to submit the documents of the project.
  तिला प्रकल्पाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात/ करायची आहेत.
 7. He has to collect the debris from a courtyard.
  त्याला अंगणातून कचरा गोळा करायचा आहे/ करावा लागतो.
 8. Sanika has to obey her mother at any cost.
  सानिकाला कोणत्याही किंमतीत तिच्या आईची आज्ञा पाळायची आहे/  पाळावी लागते.
 9. She has to perform a Bhangra dance on stage.
  तिला स्टेजवर भांगडा नृत्य सादर करायचे आहे.
 10. She has to paint her house with pink colour.
  तिला गुलाबी रंगाने तिचे घर रंगवायचे आहे.
 11. Saurabh has to clean my house today.
  सौरभला आज माझे घर स्वच्छ करावे लागते.
 12. She has to visit the place of my work.
  तिला माझ्या कामाच्या ठिकाणी भेट द्यावी लागते.
 13. It has to feed its two offspring.
  त्यास त्याच्या दोन पिलांना खाऊ घालावे लागते.
 14. A waitress has to reach the hotel by 11 am. 
  हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेला सकाळी 11 वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये पोहोचायचे आहे.
 15. She has to complete her work in the office.
  तिला तिचे काम कार्यालयात पूर्ण करावे लागते.
 16. He has to discuss his work with his boss.
  त्याला त्याच्या कामाची चर्चा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या बरोबर करावी लागते.
 17. She has to write a drama for the annual function of a college.
  तिला महाविद्यालयाच्या वार्षिक कार्यक्रमासाठी नाटक लिहावे लागते.
 18. A player has to play with dedication.
  खेळाडूला समर्पणाने खेळावे लागते.
 19. He has to achieve his goal.
  त्याला आपले ध्येय गाठायचे आहे.
 20. She has to survive for her two kids.
  तिला तिच्या दोन मुलांसाठी जगायचे आहे.
 21. A bird has to search for its food.
  पक्ष्याला त्याचे अन्न शोधावे लागते.
 22. A worker has to work to earn money.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  कामगाराला पैसे मिळवण्यासाठी काम करावे लागते.
 23. An actor has to perform well in the film.
  अभिनेत्याला चित्रपटात उत्तम अभिनय करावा लागतो.
 24. A horse has to pull a cart.
  घोड्याला गाडी ओढायची आहे.
 25. A mother has to take care of her child.
  आईला आपल्या मुलाची देखभाल करावी लागते.
 26. A doctor has to treat the patients.
  डॉक्टरला रूग्णांवर उपचार करावे लागतात.
 27. She has to try her best to achieve her goal.
  आपले ध्येय गाठण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतात.
 28. Sonali herself has to drive her car.
  सोनालीला स्वत:लाच गाडी चालवायची आहे.
 29. A bird has to build its nest.
  पक्ष्याला त्याचे घरटे बांधावे लागते.
 30. Sangeeta has to study well to score more.
  अधिक गुण मिळवण्यासाठी संगीताला चांगला अभ्यास करावा लागतो.

Back        Next