Use of ‘has’

हॅज चा वापर

Let’s see how to use ‘has’ in a sentence. Has is used with he, she, it, or singular third-person noun in the present.

आपण ‘हॅव’प्रमाणेच ‘हॅज’ ही -

 • वर्तमानात असलेला कोणत्याही वस्तूचा ताबा
 • शारीरिक भावना
 • नाती
 • वर्तमानात करावयाची कृती
 • वर्तमानात पूर्ण करावयाची कृती

यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी वापरू शकतो. फरक हा आहे कि आपण ‘हॅज’ तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह वापरतो, म्हणजेच तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम.

As said above, ‘has’ is used to explain about possession of anything in the present.

वर सांगितल्याप्रमाणे, ‘has’ चा वापर वर्तमानात असलेला कोणत्याही वस्तूचा ताबा/मालकी स्पष्ट करण्यासाठी केला जातो.

मालकी सांगण्यासाठी हॅज चा उपयोग

In this lesson, we shall see how to form a sentence to explain the possession of anything, physical feeling, and relationships.

या पाठात आपण कोणत्याही गोष्टीचा ताबा/ मालकी, शारीरिक भावना व नाती सांगण्यासाठी वाक्य कसे तयार करावे ते पाहू.

Formation of a sentence

वाक्यरचना

The formation of this sentence is as;

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (he/she/it/any singular noun) + has + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / ते  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + आहे/असते + उर्वरित शब्द.

In these sentences, we use ‘has’ as the main verb.

या वाक्यांमध्ये आपण ‘हॅज’ मुख्य क्रियापद म्हणून वापरतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. He has a red tie and red cufflinks.
  त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स आहेत.
 2. She has long golden hair.
  तिचे केस लांब सोनेरी आहेत.
 3. Sheela has a book with a plastic cover. 
  शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक आहे.
 4. Sameer has a computer with a graphic card.
  समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक आहे.
 5. Gaurav has so much workload in the office.
  गौरवला कार्यालयात खूप कामाचा बोजा आहे.
 6. She has a collection of ornaments.
  तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह आहे.
 7. He has an auto-driving car.
  त्याच्याकडे स्वयंचलित कार आहे.
 8. Neela has two stepsisters. (relationship)
  नीलाला दोन सावत्र बहिणी आहेत. (नाते)
 9. Dolly has a pink doll.
  डॉलीकडे गुलाबी बाहुली आहे.
 10. Nikita has a dozen pencils.
  निकिताकडे एक डझन पेन्सिल आहेत.
 11. He has two bedrooms flat in Mumbai.
  त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट आहे.
 12. Sheela has a severe headache. (physical feeling)
  शीलाला तीव्र डोकेदुखी आहे. (शारीरिक भावना)
 13. He has pain in his ankle.
  त्याच्या घोट्यात वेदना आहे.
 14. She has a piano with its stand.
  तिच्याकडे स्टँडसह पियानो आहे.
 15. It has four sharp sides.
   त्यास चार तीक्ष्ण बाजू आहेत.
 16. He has a meeting at 2 pm today.
  आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक आहे.
 17. She has black pants with two pockets.
  तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट आहे.
 18. A tiger has black stripes on its body.
  वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे असतात.
 19. It has attractive blue eyes.
  त्याचे निळे आकर्षक डोळे आहेत.
 20. A nurse has a difficult job.
  परिचारिकेचे काम कठीण असते.
 21. A teacher has a laptop to teach students.
  विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप आहे.
 22. This boy has a blue dress.
  या मुलाचा पोशाख निळा आहे.
 23. A bird has wings to fly.
  पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख असतात.
 24. An animal has a tail.
  प्राण्याला शेपटी असते.
 25. A squirrel has a beautiful bushy tail.
  खारीला झुबकेदार शेपटी असते.
 26. Parth has a small school bag.
  पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग आहे.
 27. Saurabh has a new white-coloured scale.
  सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी आहे.
 28. She has a gate pass for that event. 
  तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र आहे.
 29. He has a controversial life.
  त्याचे जीवन विवादास्पद आहे.
 30. Suvarna has many types of boxes.
  सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स आहेत.
 31. He has two paintings painted by M. F. Husain.
  त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे आहेत.

Back        Next

Leave a Comment